تماس ها    صفحه اصلی    نفت    بحران خوزستان    گاز    پالایش و پخش    پتروشیمی    بهداشت ودرمان    تاریخ و سیاست    منابع انسانی    عمومی  
پنجشنبه، 3 خرداد 1397 - 17:54   
   
 
- اندازه متن: + -  کد خبر: 5550صفحه نخست » خبرهای تازهسه شنبه، 5 خرداد 1388 - 03:21
مقررات اداری و استخدامی کارمندان قراردادی موقت تابع قانون کار ابلاغ شد
نفت نیوز: مقررات اداری و استخدامی کارمندان قراردادی موقت(مدت معین) تابع قانون کار توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شد.
  

به گزارش نفت نیوز، این مصوبه که دارای 4 بخش میباشد توسط معاونت توسعه منابع انسانی و پژوهش تدوین و توسط مدیر عامل شرکت ملی نفت ابلاغ گردید.
بر پایه این گزارش، در شرایط ضروری برای تامیین نیازمندی های موقت نیروی انسانی با تجربه و متخصص در مقابل سمتهای بلا تصدی جهت انجام فعالیت در طرحها و پروژه های عمرانی برای مدت محدود، منحصرا با بکارگیری افراد دارای تجربه و تخصص مرتبط با سمت مورد نظر با رعایت شرایط ذیل جذب و پرداخت صورت می گیرد.

شرایط جذب ذکر شده در این مصوبه در ذیل آمده است: 
1- دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی مرتبط با شغل مورد نظر با حداقل 5(پنج) سال سابقه مرتبط.
تبصره:در موارد خاص برای مناطق و مشاغل عملیاتی با مدرک تحصیلی کاردانی با حداقل 5(پنج)سال بلامانع است.
2- تامین نیروی انسانی مورد نظر با توجه به تجربه مورد نیاز از طریق آزمونهای استخدامی میسر نباشد و یا با توجه به تعداد اندک سمتهای سازمانی بلاتصدی در رشته تحصیلی مورد نظر ،جذب بصورت محدود میسر نباشد.
3-امکان تامین نیرو برای سمتهای سازمانی بلاتصدی با شرایط مورد نظر از داخل صنعت نفت ممکن نباشد.

این کارکنان برای جذب و پذیرش بایستی شرایط زیر را دارا باشند:

1- شرایط افراد و سمتهای مورد نیاز برای جذب موقت از طریق واحد تامین نیروی انسانی به برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت اصلی ذیربط/اداره کل پشتیبانی ستاد(حسب مور) اعلام گردد چنانچه حسب بررسی و تشخیص برنامه ریزی نیروی انسانی فرد واجد شرایط مفاد قسمت "الف" بوده و همچنین سمت مربوط با رشته تحصیلی باشد،نتیجه به واحد تامین نیروی انسانی اعلام تا نسبت به اخذ تاییدیه مدیر منابع انسانی/مدیر امور اداری شرکت اصلی/مدیر کل پشتیبانی ستاد(حسب مورد) اقدام میگردد.سپس در صورت کسب موافقت مدیر عامل شرکت اصلی /معاون توسعه منابع انسانی و پژوهش (حسب مورد) با بکارگیری فرد/افراد مورد نظر،مراتب طی نامه ای جهت تصویب وزیر نفت ارسال گردد.

2- افرادی که موافقت وزیر نفت برای به کارگیری آنان کسب میشود پس از طی سایر مراحل می توانند به خدمت مشغول شوند.

حقوق و مزایا این گروه بصورت زیر محاسبه میشود:
1- اطلاعات پرسنلی کلیه کارکنان قراردادی موقت در سیستم جامع نیروی انسانی تغذیه و پرداخت حقوق و مزایا بایستی صرفا از طریق سیستم راینه متمرکز دستمزد در شرکت ملی نفت/گاز ایران(حسب مورد) با دریافت اطلاعات از سیستم جامع نیروی انسانی صورت گیرد و هیچ یک از شرکتها/مدیریتها مجاز به پرداخت خارج از سیستم مذکور نمی باشند.
2- مبنای حقوق (دستمزد ماهانه) اولیه کارکنان قراردادی موقت ،مبالغ مندرج در جدول حقوق بدو استخدام کارکنان قراردادی موقت، با رعایت حداقل مزد(حقوق) مصوب شورای عالی کار،ابلاغی از طرف اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران به عنوان حقوق مبنا خواهد بود.
3- پس از تعیین سوابق کار قبلی مرتبط مورد تایید شورای تعیین سوابق کار طبق مصوبه 1061 به ازای هر سال سابقه کار قابل قبول 2/5 (دو و نیم) درصد بصورت ساده و غیر تراکمی به حقوق مبنای مندرج در جدول حقوق بدو استخدام کارکنان قراردادی موقت(مدت معین) افزوده میگردد.

تبصره 1:کارکنان قراردادی موقت که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه بکار گرفته شده اند،از ابتدای قرارداد جدید (در صورت انعقاد) بر اساس مقررات این مصوبه به خدمت خواهند گرفته شد.

تبصره 2:در صورت انعقاد قرارداد جدید در طول سال با کارکنان قراردادی موقت که حقوق آنان طبق این مقررات تعیین شده است، افزایش حقوق صورت نخواهد گرفت و آخرین حقوق پرداختی مورد ملاک خواهد بود.

تبصره 3:در ابتدای فروردین هر سال ، در صورت استمرار یا انعقاد قرارداد جدید ، به آخرین حقوق پرداختی علاوه بر میزان افزایش حداقل مزد سالانه اعلامی از طرف شورای عالی کار،5%(پنج درصد) نیز بعنوان پایه سنوات به روش غیر تراکمی افزوده خواهد شد.در مورد افرادی که کمتراز یکسال خدمت کرده اند به نسبت ایام کارکرد محاسبه میگردد.در هر حال مبلغ پایه ریالی پایه سنوات کارمندان قراردادی موقت در هر سال نمیبایستی از مبلغ پایه سنوات مصوب شورای عالی کار کمتر باشد.

4- فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان قراردادی موقت با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و برای مناطق و مشاغل عملیاتی با مدرک تحصیلی کاردانی:
4-1 فوق العاده جذب به میزان 50% (پنجاه درصد) حقوق (دستمزد ماهیانه)
4-2 فوق العاده جذب(حق مقام) شاغلین سمتهای با پایه 16 و بالاتر طبق درصد های مربوط به کارکنان رسمی به ازاء 1/3 برابر حقوق در شمال و 1/375 در جنوب.
4-3 فوق العاده مخصوص به کارکنان قراردادی موقت(مدت معین) با پیشنهاد مدیر /مدیر عامل شرکت فرعی/مدیر کل پشتیبانی ستاد (حسب مورد) و تایید مدیر عامل شرکت اصلی ذیربط/معاون توسعه منابع انسانی و پژوهش(حسب مورد) به میزان حداکثر 50% حقوق پایه قابل پرداخت است.
4-4 سایر فوق العاده هایی که بابت محل خدمت و نوع کار به کارمندان رسمی و پیمانی پرداخت میگردد،بر مبنای درصدهای پیش بینی شده در مصوبات و مقررات مجری در صنعت نفت (بر اساس ضریبی از حقوق).
4-5 مبنای محاسبه اضافه کاری(حداکثر 120 ساعت در ماه) بر اساس ضوابط و مقررات قانون کار خواهد بود.

در انتهای این مصوبه به چهار مورد زیر اشاره شده است. ( تاریخ اجرای این مقررات اداری از1/1/1388 می باشد.) لازم به ذکر است که کلیه ضوابط و مقررات قبلی از جمله مصوبات 1081 مورخ 1375/9/12 و 1359 مورخ 381/10/10 لغو می گردد.

1- کمک هزینه های عائله مندی و مسکن و بن خواروبار و سایر مزایای مربوطه طبق قوانین کار و تامین اجتماعی پرداخت میگردد.استفاده از تسهیلات رفاهی و خدماتی نظیر باشگاه ها و کمک هزینه ایاب و ذهاب در چهار چوب مقررات شرکت ملی نفت بلامانع است.
2- کارکنان قرار دادی موقت و افراد تحت تکفل واجد شرایط آنها از نظر خدمات درمانی ،بیمه و بازنشستگی ،سایر غرامتها و حوادث ناشی از کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی خواهند بود.کسور مربوط به حق بیمه و بازنشستگی سهم کارمند طبق قانون از حقوق ماهانه کسر و به همراه سهم کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.
3- پاداش نوروز(عیدی) کارمندان قراردادی موقت طبق قانون کار و ابلاغیه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت می گردد.
4- در پایان مدت قرارداد یکساله بر اساس ماده "24" قانون کار مبلغی معادل یک ماه حقوق (سی برابر مزد مبنا) به نسبت "12" ماه خدمت بعنوان مزایای پایان کار پرداخت و با فرد تسویه حساب می گردد.
تبصره:انعقاد قرارداد جدید کار بعد از پایان یکسال منحصرا در صورت بر قرار بودن شرایط فوق و با مجوز وزیر نفت صورت می پذیرد. 
انتهای پیام

   
  

اضافه نمودن به:  

نظرات کاربران: 62 نظر (فعال: 53 ، در صف انتشار: 0، غیرقابل انتشار: 9)
مرتب سازی بر حسب ( قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
|    | 1388/3/9 - 20:51 |     12     4    
امیدوارم من هم جزء این دسته باشم فوق دیپلم کامپیوتر در ناحیه کاشان
لطفا پاسخ مرا شخصا به ایملم بدهید خواهش می کنم
ایا من هم قراردادی می شوم

   | 1388/9/2 - 23:02 |     1     1    
پاسخ: موافق

|    | 1388/3/10 - 08:21 |     12     0    
با تشکر فراوان از هیت مدیره شرکت ملی نفت که به فکر نیروهای ارکان ثالث هم هستن.........

   | 1388/3/10 - 21:43 |     9     2    
پاسخ: آقا نگرفتی چی شد، کارمند ارکان ثالثی به نیروهای پیمانکاری میگویند ولی این مصوبه برای کارمندان قراردادی است که حقوقشان 2 برابر نیروهای پیمانکاری است.پس این تشکر شما بی دلیل بوده است.
|    | 1388/3/16 - 17:11 |     8     0    
پاسخ: پس چی شد که این قانون اجرا میشود وقتی احمدی نژاد رفت یا احمدی نژاد بماند شامل کیا میشود اعلام کنید دق کردیم این قانون برای کی هاست برای از ما بهترون است ؟
   | 1388/3/16 - 17:13 |     8     1    
پاسخ: اقا تر وخدا کمکان کنید راست میگه دوستمان کی اعلام میشود قرارداد معین شامل چه کسانی است ما نیروهای پیمانی یا نیروهای که می خواهند وارد شوند

   | 1388/3/18 - 00:29 |     8     0    
من از سال 1384 مشغول به کار با پست و مدرک مرتبط هستم طبق این قانون من 4 سال سابقه دارم آیا شامل من هم می شود و قرارداد من تمدید می گردد؟

|    | 1388/3/18 - 00:44 |     8     1    
با سلام
با تشکر از شما آیا نیروی های دیپلم انسانی جز انسانی های که در صنعت نفت کار می کنند نمی باشند از شما عاجزانه تقاضا داریم که به فکر نیروی های قرادادی شرکت هم باشید با تقدیم احترام یوسفی

|    | 1388/3/18 - 01:01 |     9     2    
با سلام
با تشکر از شما آیا نیروی های دیپلم انسانی جز انسانی های که در صنعت نفت کار می کنند نمی باشند از شما عاجزانه تقاضا داریم که به فکر نیروی های قرادادی شرکت هم باشید با تقدیم احترام یوسفی

|    | 1388/8/19 - 22:31 |     6     0    
پاسخ: باسلام
امیدوارم .البته انتظار دارم شایسته تر است چرا که سالها با امید عمر خویش را درصنعت نفت و سالها دلهره از عدم امنیت شغلی گذراندیم اما متاسفانه راه به جای نبردیم . طی ده سال خدمت به صورت نیروی ارکان ثالث ( پیمانکاری ) در صنعت نفت شاهد بوده ایم کارکنان جدید الاستخدامی جذب کار گردیده اند اما اینگونه از پرسنل هنوز بلاتکلیفند و دلهره سالهاست که با آنان عجین شده است . پس انتظار داریم مسئولین محترم تکلیف این قشر از پرسنل پیمانکاری که با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و لیسانس مشغول بکارند روشن فرمایند . شایسته است و انتظار می رود ما بندگان نیز از نگرانی های 10 ساله فارغ شویم . دعای خیرمان بدرقه راهتان .


|    | 1388/3/18 - 01:11 |     7     0    
با سلام
با تشکر از شما آیا نیروی های دیپلم انسانی جز انسانی های که در صنعت نفت کار می کنند نمی باشند از شما عاجزانه تقاضا داریم که به فکر نیروی های قرادادی شرکت هم باشید با تقدیم احترام یوسفی

|    | 1388/3/18 - 10:12 |     18     1    
سلام من نمیدونم کی دیگه میخوان به حرف این همه کارگر و کارمند پیمانکاری گوش بدهند.کی دیگه پیمانکار رو میخوان حذف کنن.دیگه بسه.بابا ما هم انسانیم و امنیت شغلی میخواهیم.این حرف من تنها نیست .حرف 112000 نیروی پیمانکاری است.بفهمید ای مسولان زحمت کش صنعت نفت.وجدان داشته باشید که جوانی ما داره میره در راه صنعت نفت.من الکی لیسانس گرفتم چون 4 ساله که در عملیات بهره برداری مشغول به کارم ولی هنوز پیمانکاری هستم

|    | 1388/3/18 - 16:58 |     4     0    
سلام
من هم اکنون دو سال است که به صورت پیمانکاری در شرکت نفت اهواز مشغول به کار هستم و دارای فوق دیپلم کامپیوتر هستم میخواستم بدونم که ممکن هست من هم قراردادی شوم.لطفا پاسخ را به ایمیلم ارسال نمایید.

   | 1388/3/18 - 22:53 |     3     2    
باسلام
ما منتظر دستور استخدام این نیروها هستیم تا فورا به احمدی نژاد رای بدهیم. منتظر جواب هستم

|    | 1388/3/23 - 17:44 |     9     0    
با سلام،
اینجانب با 8 سال سابقه و لیسانس در شرکت ملی مناطق نفتخیز مشغول به کار می باشم ولی متأسفانه به صورت پیمانکاری در صورتی که افرادی را می شناسم که با مدرک دیپلم و سن بالا رسمی شده اند آیا این عدالت است .........؟

خواهشمند است جواب من را ایمیل کنید

|    | 1388/3/26 - 20:08 |     20     1    
باسلام - امیدوارم وزارت نفت افرادی را که بیش از 10 سال سابقه همکاری با وزارت نفت را دارند چه بصورت پیمانکاری و چه بصورت قراردادی مدت معین تبدیل وضعیت به رسمی نماید تا کل مشکلات نیروهای مذکور حل و فصل گردد و تأمین امنیت شغلی آنان نیز بهره مند گردد من حیث المجموع عدالت و انصاف نیز چنین ایجاب می کند انشاءالله

   | 1388/6/2 - 19:21 |     5     0    
پاسخ: بله واقعا این مسئولین کی بخوان ندای وجدانشان را بشنوند خدا می داند.

   | 1388/3/30 - 09:38 |     7     2    
همه به فکر خودش و زیر شاخه هاست ولی ما قراردادی آموزش وپرورش هستیم و کسی داد ما نمیآید تا بدانند که ما هم هستیم و امنیت شغلی نداریم

   | 1388/4/1 - 22:26 |     10     0    
جناب آقای ناژاد سلیم به فکر نیروهای دیپلم انسانی هم باشید

|    | 1388/4/2 - 23:18 |     15     3    
ضمن تشکر از وزیر محترم نفت که در اجتماع روز زن در وزارت نفت قول حل شدن موضوع جذب نیروهای پیمانکاری را تا 2 ماه اینده دادند. و تشکر از معاونت منابع انسانی اقایان بخشیان و خنیفر و مدیران امور اداری 4 شرکت اصلی و امور سازمانی به جهت همکاری در این زمینه در اخرین شماره مشعل 24 خرداد ماه نیز اقای خنیفر از حل شدن موضوع کارکنان پیمانکاری با جذب 3000 نفری در سال 88 خبر دادند. و شنیدیم با دستور وزیرمحترم نفت به مدیر عامل پالایش پخش با توجه به ازمون جدید این شرکت در تیر ماه کلیه نیروهای پیمانکاری در پالایش و پخش باید در اولویت جذب این ازمون قرار گیرندو...انشااله تمامی این کارها و دستورات نوید بخش تغییرات گسترده در جذب نیرو در صنعت نفت میباشد . پیشاپیش دست همه مسببین امور را میفشاریم و چشم انتظار لحظات خوش و خبرهای خوب در استانه ولادت امام اول شیعیان و مبعث رسول میمانیم.
خدایا عاقبت کار چنان کن که تو خشنود باشی و مارستگار

با تشکر
م ع
نیروی پیمانکاری به نمایندگی از طرف همه کارکنان پیمانکاری صنعت نفت

   | 1388/4/6 - 21:48 |     15     1    
پاسخ: با تشکر از وزیر محترم و اطلاع رسانی این همکار محترم
و به امید تعیین تکلیف نیروهای پیمانکاری در 2 ماه اتی
توکللت الی الله

   | 1388/6/2 - 19:25 |     4     1    
پاسخ: چه خوش خیال .آزمونه که منحل شد دلتون رو الکی به این حرفها و تمجیدات خوش نکنید همش الکی بود .مثل همیشه

|    | 1388/4/8 - 00:03 |     4     0    
باسلام
به امید تعیین تکلیف نیروهای پیمانکاری در ماه آتی شاغل در شرکت نفت در مناطق نفتخیز خوزستان با مدرک کاردانی کامپیوتر و 6 سال سابقه کار می باشم لطفا جواب را برایم ارسال کنید با تشکر

|    | 1388/4/13 - 23:38 |     5     0    
واقعاً خیلی جالبه چون ما در پتروشیمی مرکزی کار میکنیم و نیروی پیمانکاری بر روی پست سازمانی هستیم از اون موقع که بخشنامه به شرکت ما اومده به جای اینکه برای ما بهتر بشه بدتر شده قرارداد پیمانکاری ما رو عوض کردند و خلاف قوانین وزارت کار حقوق ماها رو خیلی کمتر کردند یعنی ما که فوق دیپلم هستیم و 6 ساله داریم کار میکنیم همه اینها رو در نظر نگرفتند و حقوق پایه رو زدند. به بهانه اینکه در آزمون شرکت کنیم همه باید یکدست باشند.
آخه کجای دنیا اینجوری -چرا هیچکس به داد ما نمیرسه واقعاً حرف ما رو هیچ کس نمیشنوه؟

|    | 1388/4/14 - 00:17 |     0     0    
من شاغل در شرکت انتقال گاز هستم و دارای مدرک کاردانی کامپیوتر و 5 سال سابقه کار آیا این بخشنامه شامل ما هم می شود و چه زمان به اجرا در خواهد آمد

|    | 1388/4/22 - 18:18 |     5     0    
من شاغل پتروشیمی منطقه ویژه می باشم. الان که اقدام به جذب کرده اید چرا مسئولین در حال پارتی بازی هستند . من 10 سال سابقه کار دارم و متاسفانه کسی که چند ماه بیشتر سابقه ندارد اسمش را رد می کنند ولی ما را نه. از مسئولین محترم می خواهم که یک ثبت نام اینترنی در نظر بگیرند و دست آدمهای سودجو را کوتاه نمایند. از تمام تلاشهای بی وقفه شما سپاسگزارم

|    | 1388/4/22 - 20:11 |     11     0    
ضمن عرض سلام به وزیر محترم نفت ومسئولین آیا کسی که 10 سال سابقه در شرکتی داشته باشد نباید تکلیفش معلوم شود وباید طبق شرایط وآزمون حتما جذب شود ما اصلا سالها هست که از کتاب ودرس فاصله گرفته ایم وکتابها عوض شده اند ما باید چی کار کنیم چه بخوانیم چیزی توی مغز ما نمی رود تورا بخدا یه فکری برای ما بکنید ما اصلاً امنیت شغلی نداری وهر کدام از ما تعهدی برای خدمان ایجاد کرده ایم چرا باید بعد از 10 سال تا از طریق آزمون ویا شرط معدل از شما عا جزانه تقاضا دارم برای رضای خدا بفکر ما باشید تشکر

|    | 1388/4/22 - 20:20 |     13     0    
سلام تورا بخدا کسی که 7 سال به بالا سابقه دارد دیگر نباید بدون هیچ شرایط ویا آزمونی جذب شود مگر نیروهای پیمانکای نفت با نیروهای پیمانکاری ادارات یا شرکتهای ویا وزارتهای دیگر چه فرقی دارند که همه آنها 4 سال پیش جذب شدند وتکلیفشان معلوم شد اما نفت کاری انجام نداده است بخدا قسم ما شبانه روز با ترس واسترس زندگی می کنیم تورا بخدا پیشنهادات مارا به وزیر محترم نفت که انسانی دلسوز وبا خدا هست برسانید

|    | 1388/4/22 - 20:42 |     14     1    
با سلام خدمت وزیر محترم نفت آقا تورا بخاطر رضای خدا شما هم همانند وزراتخانه های دیگ نیروی پیمانکاری 7 سال به بالا را بدون هیچگونه شرایط ویا آزمونی استخدام نمائید من 10 سال سابقه دارم با مدرک لیسانس اینقدر گرفتاری ومشکلات زیاد هست که اصلا نه درسی توی ذهنم هست ونه اصلا وقت درس خواندن داریم محض رضای خدا تکلیف ما را روشن کنید برای رضای خدا نوشته هایمان به کوش وزیر محترم برسانید

   | 1388/4/22 - 22:03 |     7     0    
ضمن سلام و خسته نباشی این دستورالعمل چه وقت اجرا می شود

   | 1388/4/24 - 18:37 |     17     1    
ما جمعی از همکاران در شرکت بازرگانی پتروشیمی مشغول بکار هستیم و همگی بالای 15 سال سابقه بصورت قراردادمعین ، پس تکلیف ما چه میشود؟
مسئولین محترم لطفا پاسخ دهید

|    | 1388/5/3 - 23:45 |     4     1    
سلام مسولین محترم من 8 سال است که در بهداشت و درمان صنعت نفت به صورت پیمانکاری با مدرک کاردانی حسابداری به شرکت نفت خدمت میکنم . از شما خواهش میکنم به من جواب دهید آیا رسمی خواهم شد یا نه؟

|    | 1388/5/8 - 06:24 |     7     0    
با سلام بنده دارای 13 سال سابقه کاری میباشم آیا از نیروهای با سابقه بالا نیز آزمون گرفته می شود چون ما با توجه به مشکلات عدیده و فاصله زمانی از اخذ دیپلم وقت درس خواندن نداریم لطفاً راهنمایی فرمائید

   | 1388/8/19 - 22:45 |     0     0    
پاسخ: با سلام و عرض ادب خدمت مسئولین محترم وزارت نفت .
خداوند یقینا ً به شما جزای خیر عطا خواهد نمود . ما بندگان قریب به 11 سال است که به صورت نیروی پیمانکاری در صنعت نفت مشغول بکاریم . تا سال 87-88 نیز افراد دیپلمه استخدام شدند . اما تکلیف ما با سالها دلهره از عدم امنیت شغلی روشن نیست . انشاء الله این قشر از کارگران از امر و نهی پیمانکاران فارغ و زیر نظر خود شرکت مربوطه به ادامه کار مبادرت نمایند .امنیت شغلی را به این بندگان خدا هدیه دهید . یقنا ً قادر متعال هدیه ای نفیس به شما ارزانی خواهد داشت . انشاء الله


|    | 1388/5/20 - 01:11 |     6     0    
با سلام . اینجانب لیسانس هستم و بیش از 10 سال سابقه کار در صنعت نفت دارم و بصورت قراردادی مدت معین انجام وظیفه می نمایم از وزیر محترم نفت و مسئولین رده بالای صنعت استدعا می نمایم که در اسرع وقت همانند وزیر آموزش و پرورش دستور فرمایند حداقل نیروهای با سابقه بالا بدون هیچ گونه قید و شرطی تبدیل وضعیت به رسمی شوند بخاطر اینکه امنیت شغلی داشته باشند بخاطر اینکه فرصت استخدامی در دیگر ارگانها و یا سازمانهای دیگر را ندارند بخاطر تجربه بالایی که در طی خدمتشان کسب نموده اند و بخاطر ایجاد روحیه و انگیزه قوی و زدودن استرس از نیروهای مزبور ، آقای وزیر اکثر نیروهای با سابقه بالا که بصورت قراردادی مدت معین مشغول بکار می باشند به لحاظ عدم امنیت و ثبات شغلی نگران هستند امیدوارم دستوراقدام عاجل مبذول فرمایید .

|    | 1388/5/21 - 22:22 |     5     0    
نیروی شرکتی دانشگاه پیام نور با مدرک دیپلم هستم آیا قراردادی می شوم

|    | 1388/7/5 - 18:14 |     0     0    
پاسخ: آیا نیروهای شرکتی دانشگاه پیام نور قراردادی می شوند

|    | 1388/6/2 - 19:21 |     10     2    
ایا نیروهای شرکتی با مدرک دیپلم تبدیل به قراردادی می شوند

   | 1388/6/2 - 21:32 |     0     0    
خوزستان سلام زیز دیپلم با سابقه 19سال قراردادی تکلیف چیست

|    | 1388/6/26 - 20:03 |     0     0    
سلام لطف کنید بگویید که این شامل نیروهای پیمانکاری میشه یا نه.
وآیا کسی که فوق دیپلم حسابداری دارد ودر خرمشهر با آن بدی آب وهوا دارد زندگی می کند به امیدی اینکه روزی برسد که رسمی یا پیمانی شود آیا باید ماهم به این قانون امیدوار باشیم یا اینکه شامل حال ما نمیشه
لطفا جواب بدید وکی میخواهد این قانون اجرا بشه

   | 1388/7/7 - 17:43 |     0     0    
باسلام لطفا فکری به حال بقیه خواهران یک شهید که رسمی نشده اند بکنید و بخشنامه ای بدهید که هرکس خواهر شهید است با هر سمتی و هر سابقه ای رسمی شوند اینطوری عدالت بین تمام خواهران شهید برقرار میشود نه اینکه برخی رسمی شدند برخی نشدند ماهم حق داریم از اولویتهایی که شرکت نفت برایمان قائل شده استفاده کنیم متشکرم

|    | 1388/7/8 - 00:58 |     2     0    
با سلام - جناب آقای وزیر اخیراً فردی ( نام محفوظ ) که قراردادی مدت معین بوده با مجوز جنابعالی تبدیل وضعیت به رسمی شده است که از حیث سابقه کار و تحصیلات بالاتر از ما قراردادی های مدت معین نبوده ولی به هر حال خوشحالیم که مشکلی از کسی حل شده و استدعا می نمایم بذل عنایت و مساعدتی هم به حال ما نیز بکنید . متشکرم

|    | 1388/7/12 - 17:20 |     2     0    
سلام . ما جمعی از کارکنان شرکت ملی حفاری هستیم که سابقه کاری بیش از 14 سال داریم . متاسفانه ما از متن نامه و زمان ابلاغ آن به شرکتها اطلاع پیدا کردیم ولی جالب است که تا به حال به شرکت ملی حفاری ابلاغ نشده است می دانید چرا ؟  به ما هم بگویید لطفا.می توانم امیدوارباشم جواب می دهید ؟!

|    | 1388/7/20 - 06:59 |     0     0    
با عرض سلام من از طرف همه افرادی سخن میگویم که پدرشان مشغول به کار درشرکت ملی نفت بوده اند و جانشان را از دست داده اند و فرزندان انها یا به صورت پیمانی و یا بیکار هستند ما تقاضا مندیم به وضعیت ما رسیدگی نمایید با تشکر فراوان.

|    | 1388/7/28 - 17:13 |     0     0    
با عرض سلام خدمت شما .سوالی داشتم من فوق دیپلم کامپیوتر دارم با معدل 12.33 آیا مارا استخدام می کنندچون کسانی حتی با دیپلم این رشته استخدام و شروع به کار کرده اند من از گچساران هستم لطفا پاسخ سوالم رو بدهید.با تشکر
نفت نیوز: دوست محترم؛ ضمن تشکر از جنابعالی - ضوابط استخدام در وزارت نفت همزمان با آگهی های استخدام اعلام می شود. بنابراین چنانچه شرکت ها استخدام داشته باشند در آن زمان باید حسب مورد به نیازها و شرایط عمومی و اختصاصی آنها عنایت داشته باشید.|    | 1388/7/30 - 07:06 |     3     0    
سلام بنده لیسانس هستم و5سال سابقه در پتروشیمی دارم ولی رییس اموراداری ما می گوید که شما را شامل نمی شود؟!!!چه طور میشود این موضوع راپیگیری کرد؟؟با تشکراز شما

   | 1388/8/3 - 00:10 |     0     2    
سلام علیکم ؛ من لیسانس ادبیات میباشم و حدود 12 سال است به عنوان مسئول دریافت و پرداخت در اداره مشغول به کار می باشم (مگر نه اینکه حسابداری یک فن است )من در این مدت 12 سال ضمن گذراندن دروس حسابداری (الیته بدون مدرک) بوده ام و تاکنون خوشبختانه هیچ کاستی در کارم نداشته ام آیا این انصاف است که من با وجود این مدت طولانی و صرف وقت و جوانی از این قانون مستثنی شوم و هنوز که هنوز است به عنوان نیروی شرکتی و بدون هیچ پشتوانه ای کار کنم - لطفا پاسخ مرا بدهید و چاره ای برای افرادی مثل من کنید

   | 1388/8/3 - 07:41 |     0     0    
پاسخ: لیسانس ادبیات چه ربطی به حسابداری داره؟؟!!!!

|    | 1388/8/3 - 07:29 |     2     0    
با سلام اصلا پتروشیمی ارومیه رییس اموراداری نداره تا ما هم بفهمیم که چه بخشنامه هایی ما را شامل میشه برای خودمون متاسفم........!!!!!!

|    | 1388/8/11 - 17:59 |     0     1    
آیا درقوانین شرکت نفت پذیرش افراد بومی برخلاف قانون است.اگر اینطور نیست پس چرا فرزندان بومی گچسارن باید بی کار باشند واهالی دهدشت *یاسوج* شیراز حتی شهر کرد وبهبهان در منطقه گچساران با توجه به روابط مشغول به کار باشند.من بر این نکته تاکید می کنم باتوجه به روابط نه ضوابط

|    | 1388/8/28 - 04:29 |     0     0    
پاسخ: . توصیه من به شما اینه که به جای این حرفها بیشتر تلاش بکنید تا قبول بشید در ضمن اگر بچه های دهدشت و یاسوج قبول شده اند دلیل بی قانونی نیست اونها هم مثل شما از فرزندان کهگیلویه و بویر احمد هستند و حق دارند که در این آزمون شرکت کنند و این که قبول شده اند نشون میده که تلاش بیشتری داشته اند خیلی از اهالی گچساران هم در استان خوزستان مشغول کارند آیا به خوزستانی ها ستم شده یا بی قانونی شده ؟ دوست عزیز شکست خودت رو گردن هم استانی هات ننداز .

|    | 1388/8/22 - 20:07 |     0     0    
با توجه به افزایش پذیرش دانشگاهها به خصوص در رشته های مربوطه مسئولین محترم باید تصمیماتی اتخاذ کنند تا در آینده با خیل عظیم مدرک داران بی کار مواجه نشوند . و در ضمن از این همه استعداد در جهت پیشرفت صنعت کشور استفاده نمایند . در صورتی که دولت نتواند امنیت شغلی برای منابع انسانی خود تامین کند ، نمی تواند ادعا کند که در جهت توسعه کشور گام بر می دارد.

   | 1388/8/25 - 20:01 |     1     0    
اینجانب کارمندپیمانکاری دربهداری نفت میباشم بمدت 10سال سابقه برادرشهیدنیزمیباشم دارای 5ماه خدمت درجبهه نیزهستم درمورداین صحبتهای استخدام افراد10سال سابقه ایاشامل میشودیاخیراینجانب دارای مدرک دیپلم اقتصادمیباشم چیکاربایدکنم درضمن اعلام نمودندقبلاکه خانواده دارای دوشهید امتیازدارند پس ماچکارکنیم:

|    | 1388/8/28 - 04:01 |     2     0    
با عرض سلام وخسته نباشید
آیا در سال 88 هم آزمون استخدامی دارید ؟ اگر اینطوره لطفا تاریخ آزمون رو اعلام کنید اگر به ایمیلم بفرستید ممنون میشم.

|    | 1388/8/29 - 20:47 |     1     2    
آیا کارکنان جدید الاستخدام قراردادی مدت معین در پتروشیمی رسمی می شوند؟


 
 
 
::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  جستجوی پیشرفته ::  نسخه تلکس
استفاده از مطالب نفت نیوز با ذکر منبع بلامانع است.
پشتیبانی توسط: خبرافزار