تماس ها    صفحه اصلی    نفت    بحران خوزستان    گاز    پالایش و پخش    پتروشیمی    بهداشت ودرمان    تاریخ و سیاست    منابع انسانی    عمومی  
پنجشنبه، 3 خرداد 1397 - 04:59   
   
 
- اندازه متن: + -  کد خبر: 5259صفحه نخست » خبرهای تازهچهارشنبه، 26 فروردین 1388 - 16:45
دستورالعمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری
نفت نیوز به نقل از فارس: یکی از بخشهای مهم و تعیین کننده قانون مدیریت خدمات کشور بخش تعیین امتیازات شغلی کارکنان دولت است که بر اساس آن میزان حقوق و مزایای افراد مشخص می شود ،متن زیر دستورالعمل پیشنهادی تعیین این امتیازات است که هنوز نهایی نشده و در صورت تصویب به مورد اجرا گذاشته می شود.
  

در این دستور العمل آمده است: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور و به استناد قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول حق شغل، جدول فوق‌العاده مدیریت، امتیاز حق شاغل و فوق‌العاده‌های مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، ایثارگری و سختی کار را به شرح زیر تصویب نمود.
1- جدول حق شغل: به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاه‌های اجرایی با قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 امتیاز حق شغل مشاغل دستگاه‌های اجرایی باتوجه به گروه‌های بیست‌گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به ترتیب از گروه 5 و پایین تر در طبقه یک و تا گروه 20 در طبقه 16 به شرح جدول شماره یک تعیین می‌شود:
2- تطبیق کارمندان در رتبه‌های شغلی به شرح‌بندهای زیر انجام می‌شود:
الف: کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه‌های شماره 4169ت/25702ه مورخ 23/5/81 ، 2552/ت29933ه مورخ 26/1/83 ، 2774/ت30397ه مورخ 29/1/83 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌های مربوط از عناوین ارشد خبره و عالی برخوردار شده‌اند عینا با همان عناوین در رتبه‌های جدول حق شغل قرار می‌گیرند.
ب- کارمندانی که در اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از (80درصد) حقوق و فوق العاده شغل مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی متناسب با جدول مربوط (1-مربی 2-استادیار 3-دانشیار) برخوردار شده‌اند به ترتیب همتراز رتبه‌های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می‌گیرند.
ج- کارمندانی که در شمول بندهای (الف وب) این دستورالعمل قرار نمی‌گیرند بدوا در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت باتجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیرمربوط، به یک رتبه بالاتر ارتقا می‌یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی، حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می‌یابند.
5- آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که مشمول بند «الف و ب» به صورت توأمان می‌باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.
3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش (طرح طبقه بندی معلمان) و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رسته بهداشتی درمانی) باتوجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب (1/1) محاسبه می‌شود.
4- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مشمول ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری باتوجه به درجه شرکت بر اساس جدول شماره دو تعیین می‌شود:
تبصره: امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مشمول تبصره 2 بر اساس جدول شماره سه تعیین می‌شود:
5- امتیاز شغل کارمندانی که از ابتدای سال 88 در دستگاه‌های مشمول قانون اشتغال می‌یابند باتوجه به مدرک تحصیلی و مطابق با جدول حق شغل در یکی از طبقات جدول شماره 4 قرار می‌گیرند.
تبصره 1- کارمندان دستگاه‌هایی که مشمول مقررات خاص استخدامی بوده‌اند و همچنین متصدیان پست‌های مدیریتی که به عنوان مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان مصوب 1370 شناخته شده‌اند و در زمره مقامات موضوع ماده 71 قانون و همترازان آن محسوب نمی‌شوند باتوجه به مدرک تحصیلی در یکی از طبقات جدول شماره چهار قرار می‌گیرند.
تبصره 2- مشمولین طبقه یک و سه جدول شماره چهار در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر پنج سال سابقه خدمت تمام وقت مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول شماره چهار به ازای هر چهار سال سابقه خدمت تمام وقت دولتی مربوط و مشابه یک طبقه (حداکثر تا شش طبقه) ارتقا می‌یابند. سوابق دولتی غیرمربوط برای ارتقا به هر طبقه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که کارمندان مشمول تبصره 1 در انطباق با مقررات مربوط به اعطای گروه تشویقی، ارفاقی و ایثارگری، مشمول دریافت گروه تشویقی می‌شدند گروه‌های فوق در تعیین طبقه شغلی آنان ملاک عمل قرار خواهد گرفت دستورالعمل این بند توسط کمیته تطبیق تهیه و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرا خواهد شد.
تبصره 4- رتبه شغلی کارمندان دستگاه‌هایی که مشمول مقررات خاص استخدامی بوده‌اند و همچنین متصدیان پست‌هایی که به عنوان مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب 1370) شناخته شده‌اند ولیکن در زمره مقامات موضوع ماده 71 قانون و همترازان آن محسوب نمی‌شوند در صورتی که مشمول ردیف‌های «الف و ب» بند مذکور باشند بر اساس مفاد ردیف‌های مذکور رتبه شغلی آنان تعیین می‌شود در غیر این صورت به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت مربوط و مشابه یک رتبه شغلی ارتقا می یابند. (مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند)
6- کارمندانی که به استناد تصویب نامه شماره 17814/ت30987 ه مورخ 12/7/83 به عنوان نخبه شناخته شده‌اند امتیاز حق شغل آنان با رعایت سقف مقرر امتیازات با ضریب تا 2/1 قابل محاسبه خواهد بود.
7- امتیاز فوق‌العاده مدیریت هر یک از عناوین پست و سرپرستی (مدیران حرفه‌ای) بر اساس جدول شماره پنج تعیین می‌شود.
تبصره 1- نحوه تخصیص امتیاز عناوین سرپرستی و مدیریتی با توجه به حوزه جغرافیایی محل خدمت به موجب دستورالعملی خواهد بود که بنا پیشنهاد کمیته تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه موضوع بند 15 این دستورالعمل به تأیید بالاترین مقام دستگاه برسد.
تبصره2- تعیین مشاغل همتراز با عناوین مدیریت و سرپرستی موضوع این جدول به عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود.
تبصره3- دستورالعمل تخصیص امتیاز مشاغل سرپرستی واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش با توجه به رده بندی مورد عمل حداکثر تا سقف چهار هزار امتیاز توسط کمیته تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارتخانه مذور تدوین و پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش به اجرا درخواهد آمد.
تبصره 4- امتیاز فوق العاده مدیریت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی بر اساس جدول شماره شش تعیین می‌شود.

رتبه‌های شغلی مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
طبقات جدول
طبقه یک 2500 2850 3300 3850 4500
طبقه دو 2700 3050 3500 4050 4700
طبقه سه 2900 3250 3700 4250 4900
طبقه چهار 3100 3450 3900 4450 5100
طبقه پنج 3300 3650 4100 4650 5300
طبقه شش 3500 3850 4300 4850 5500
طبقه هفت 3700 4050 4500 5050 5700
طبقه هشت 3900 4250 4700 5250 5900
طبقه نه 4100 4450 4900 5450 6100
طبقه ده 4300 4650 5100 5650 6300
طبقه یازده 4500 4850 5300 5850 6500
طبقه دوازده 4700 5050 5500 6050 6700
طبقه سیزده 4900 5250 5700 6250 6900
طبقه چهارده 5100 5450 5900 6450 7100
طبقه پانزدهم 5300 5680 6100 6650 7300
طبقه شانزده 5500 5850 6300 6850 7500

جدول شماره (1)

درجه شرکت‌های دولتی ج 2 ج 1 ب 2 ب 1 الف 2 الف 1
سطوح مدیریت حرفه‌ای
مدیرعامل شرکت دولتی 8500 9500 10500 11500 12500 13500
عضو هیأت مدیره 7500 850 9500 10500 11500 12500

جدول شماره  (2)

 

درجه شرکت‌های دولتی ج 2 ج 1 ب 2 ب 1 الف 2 الف 1
سطوح مدیریت حرفه‌ای
مدیرعامل شرکت دولتی 5000 5500 6000 7000 8000 9000
عضو هیأت مدیره 4500 5000 5500 6000 7000 8000

جدول شماره (3)

 

طبقات جدول تحصیلات
طبقه یک دیپلم و پایین تر
طبقه سه کاردانی
طبقه چهار کارشناسی
طبقه پنج کارشناسی ارشد
طبقه شش دکتری

جدول شماره (4)

عناوین مدیریت حوزه جغرافیایی خدمت معانن اداره و همتراز رئیس اداره و همتراز معاون مدیرکل و همتراز مدیرکل و همتراز معاون مؤسسه و همتراز
طبقات جدول فوق‌العاده مدیریت
طبقه یک شهرستان 600 1900 3200 4500 5800
طبقه دو 700 2000 3300 4600 5900
طبقه سه 800 2100 3400 4700 6000
طبقه چهار استان 900 2200 3500 4800 6100
طبقه پنج 1000 2300 3600 4900 6200
طبقه شش 1100 2400 3700 5000 6300
طبقه هفت ملی 1200 2500 3800 5100 6400
طبقه هشت 1300 2600 3900 5200 6500
طبقه نه 1400 2700 4000

ادامه دارد

انتهای پیام
   
  

اضافه نمودن به:  

نظرات کاربران: 22 نظر (فعال: 18 ، در صف انتشار: 0، غیرقابل انتشار: 4)
مرتب سازی بر حسب ( قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
|    | 1388/1/26 - 23:00 |     26     2    
ما که چیزی نفهمیدیم ، شما اگر متوجه شدید برای دیگران نیز توضیح دهید !!!!!

   | 1388/1/27 - 00:34 |     11     35    
فقط کارها به نفع آموزش و پرورشی ها است چون هم دوباره معادل هیئت علمی می گیرند و هم 10 درصد بیشتر و از طرف دیگر هم صندوق ذخیره فرهنگیان دارند و هم از طرف دولت یارانه برای مسکن .


|    | 1388/1/27 - 18:00 |     7     4    
با سلام
ما که براساس قوانین خاص با کلی دنگ و فنگ استخدام شدیم از مطالب بالا چیزی عایدمان نشد . اما
حالا که اینطور شد و همه قراره در یک سطح قرار گیرند خوب است امکان جابجایی افراد در سطوح مختلف همتراز صورت گیرد به عنوان مثال کسی که در زمان استخدام می توانست در همه ادارات به علت تخصص ،مدرک و ... استخدام شود و یک اداره را بر اساس تحقیق به عمل آمده انتخاب نموده و امروز در بدترین شرایط در ان اداره کار می کند و قرار است 10% کمتر از کسی که جز در آموزش وپرورش فلان شهر نمی توانست استخدام شود بگیرد بهتر است قدری جابجایی شغل ها هم آسان تر گردد تا بتوانیم شرایط کار یکدیگر ار هم بهتر درک کنیم.
خدا اخر عاقبت اجرای چنین قوانینی رو بخیر کند .

   | 1388/1/27 - 19:35 |     17     2    
بالاخره بااین پیچیدگی های نظام هماهنگ تطبیق آن بامقررات وزارت نفت چگونه خواهدبود.چون مقررات نفت باسایر وزارتخانه ها کاملا فرق دارد.

|    | 1388/1/28 - 09:49 |     13     19    
این قانون فقط یک قانون سیاسی برای جلب رای آموزش و پرورش بوده و بحث عدالت در آن جایی ندارد اما آقایان مطمئن باشند که این همه بی احترامی به کارکنان تلاشگر نفت که با تمام همت و تلاش خود حقوق و در آمد سایرکارکنان دولت و اقشاردیگررا تامین میکنند و ایثارگران بسیاری را درخود جای داده است روزی وبال گردنشان خواهد شد.

|    | 1388/1/29 - 17:44 |     10     9    
این قانون فقط یک قانون سیاسی برای جلب رای آموزش و پرورش بوده و بحث عدالت در آن جایی ندارد اما آقایان مطمئن باشند که این همه بی احترامی به کارکنان تلاشگر نفت که با تمام همت و تلاش خود حقوق و در آمد سایرکارکنان دولت و اقشاردیگررا تامین میکنند و ایثارگران بسیاری را درخود جای داده است روزی وبال گردنشان خواهد شد.


|    | 1388/2/21 - 19:23 |     8     7    
پاسخ: برادر گرامی هرچند نظر شما صحیح است ولی نحوه بیان تهدید آمیز شما در شان نیروهای تلاشگر نفت نیست.

|    | 1388/1/29 - 19:29 |     8     11    
با مدیریت خدمات کشوری موافق می باشم چون به نفع کارکنان می باشد وکسانی که می گویند مخالف هستیم احتمال دارد که قوانین را مطالعه نکرده باشند

|    | 1388/2/1 - 01:30 |     3     2    
پاسخ: باسلام
بردار عزیز اگرشما قانون مدیریت خدمات کشوری را مطالعه نموده اید لطلفا درصورت امکان آن را جهت مطالعه ارسال نمائید0 باتشکر

|    | 1388/2/21 - 19:21 |     9     0    
پاسخ: با یک جستجوی ساده در اینترنت خواهید یافت

   | 1388/1/31 - 00:09 |     4     0    
همانگونه که میدانید دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین استبه هر صورت وزارتی که در از بین رفتن رژیم طاغوت کارا بوده است حتمآ هنوز خطر بالقوه است و بهتراست فرو پاشد تا دگر باره خطرزا نباشد.لذا با عنایت به این شیوه اندیشه متولیان امر در اندیشه شخم زدن شرکت نفت هستند و تنها چاره کار همبستگی مردانه کارکنان نفت و انجام هر کار عاقلانه است.

|    | 1388/2/7 - 05:58 |     4     1    
پیشنهاد میکنم قبل از اجرا اطلاع رسانی در تمام سطوع وچند مرتبه صورت گیرد تا کارکنان بتوانند در مورد اینده خود تصمیم گرفته وراه روشنتری پیش بگیرند\بااین روشنگری امنیت شغلی وانگیزه افراد بالا میرود انشاءالله

   | 1388/2/15 - 22:04 |     7     0    
تصویب هر قانونی که موجب ارتقائ سطح زندگی مردم شود خوب است اما فکر نمی کنم این قانون اون جوری که روی اون مانورهای تبلیغاتی می کنند سطح زندگی کارکنان را بهبود ببخشد.در ضمن با توجه به قانون برنامه پنجساله چهارم هرساله بایستی حقوق کارکنان حداقل برابر با نرخ تورم افزایش یابد در حالیکه این مسئله در محسبات امسال لحاظ نمی گردد ودولت داره زیر سبیلی از اون رد میشه وکسی هم نمی فهمه وسر مردم هم منت میزاره
التماس دعا


|    | 1388/2/23 - 21:33 |     3     0    
در هر صورت ی فکری باید به حال این پائین دستی ها کرد، ریشه این قانون هم از همین جا نشئت میگیره ولی حالا ببین چه سر این قانون در میارن، یعنی فکر میکنم در نهایت اختلاف طبقاتی بیشتر میشه و کمتر نمیشه، آی چقدر دلم میسوزه برا دیپلمه شرکت نفت که فقط یه اسمی از شرکت نفتو یدک می کشه، میگید نه برید فیش حقوقیشونو ی نگاه بندازید.

   | 1388/2/28 - 01:23 |     1     0    
منظورتان از اینکه این خبر را پس از مدتی دوباره تیتر زده اید چیست؟

   | 1388/4/6 - 08:23 |     6     0    
قبلا تعجیل درگروه با داشتن 176 ساعت آموزش ضمن خدمت بود آیا فعلا این قانون تعجیل درگروه ادامه دارد یا خیر؟
2-افزایش سنواتی سالانه ارزشیابی و بسیجی حذف گردیده یا خیر ؟
3-با اینکه کسر صندوق بازنشستگی جانبازاه را دولت پرداخت کند چگونه سهم کارمند پرداخت شود ؟

|    | 1388/6/23 - 19:47 |     2     0    
در این قانون هیچ پیش بینی برای کسانی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر میشوند نشده است و با این افراد مثل کسانی رفتار میشود که امروز استخدام میشوند؟؟؟؟؟؟؟

|    | 1388/10/29 - 18:01 |     3     2    
با سلام
لطفادر خصوص کارمندان دفتری که بیش از 10 سال است قراردادی (پیمانکاری) با کمترین حقوق و مزایا کار میکنند کاری انجام دهید البته نمیدانم کجای این قوانین قرار میگیرند لطفا لطفا


 
 
 
::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  جستجوی پیشرفته ::  نسخه تلکس
استفاده از مطالب نفت نیوز با ذکر منبع بلامانع است.
پشتیبانی توسط: خبرافزار