تلکس نفت نيوز: نقش استراتژيك شركت نفت مناطق مركزي ايران در تامين گاز كشور
جمعه، 22 آذر 1398 - 21:43     کد خبر: 19203

در زمره بزرگترين توليد كننده گاز كشور

شركت نفت مناطق مركزي ايران يكي از شركتهاي توليدي در ساختار شركت ملي نفت ايران است و در زمره بزرگترين توليد كننده گاز كشور به شمار مي آيد. حوزه فعاليت آن  در 11 استان كشور است كه پيش بيني مي شود. با توسعه ميدانهاي جديد به  19 استان افزايش يابد . به منظور امكان دستيابي به اهداف مورد نظر و در راستاي سياست تمركز زدايي شركت ملي نفت ايران، مسئوليت بهره برداري و نگهداشت توان توليد از ميدانهاي تحت مديريت شركت نفت مناطق مركزي ايران (بجز منطقه عملياتي سراجه قم كه زير نظر ستاد تهران مي‌باشد)، به سه شركت فرعي تفويض شده است. شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي يكي از شركتهاي تابعه است كه حوزه ماموريت آن از نظر جغرافيائي استان‌هاي فارس، هرمزگان، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري با مركزيت ستاد در شهر شيرازرا پوشش مي دهد. حوزه فعاليت اين شركت ، توليد از ميدانهاي مستقل گازي در چهار منطقه عملياتي نار وكنگان، آغار و دالان، سرخون و گشوي جنوبي ، پارسيان(هما،شانول ،وراوي،تابناك) و توليد نفت ازميادين سروستان، سعادت آباد است.دومين شركت تابعه ، شركت بهره برداري نفت و گاز شرق است كه حوزه جغرافيايي ماموريت آن  استان‌ خراسان رضوي با مركزيت ستاد در شهر مقدس مشهد و فعاليت شركت توليد گاز از ميادين خانگيران و گنبدلي است .شركت بهره برداري نفت و گاز غرب سومين شركت تابعه شركت نفت مناطق مركزي ايران محسوب مي شود كه حوزه فعاليت آن شامل استان‌هاي كرمانشاه، ايلام، بخشي از خوزستان و لرستان با مركزيت ستاد در شهر كرمانشاه به شمار مي رود. فعاليت اين شركت ، بهره بــرداري از ميدانهاي نفتي وگازي در مناطق عملياتي مركز بهره برداري سركان ماله كوه ، مركز بهره برداري و نمك زدايي نفت شهر ، مركز بهره برداري چشمه خوش ، واحد عملياتي تنگ بيجار و واحد عملياتي دهلران را شامل مي شود.