تلکس نفت نيوز: چرا رادارهاي آمريكا در درياي سرخ كار نكرد!؟
یکشنبه، 21 مهر 1398 - 08:36     کد خبر: 19173

نفت نيوز: مايك پامپئو وزير خارجه آمريكا در اظهار نظر بر همگان پيشي گرفته و سريعا و بدون فوت وقت مدعي شده است كه بدون شك ايران پشت پرده اين حملات قرار داشته است.

به گزارش نفت نيوز، پامپئو همواره ادعا مي‌كند كه ريشه اين اتهاماتي كه به ايران وارد مي‌كند مستند به رادار‌هاي آمريكا در منطقه است حال آنكه تاكنون نتوانسته است هيچ منبع و مدرك مستندي براي اثبات ادعا‌هاي واهي خود ارائه كند.

پس از حمله به نفتكش‌ها در فاصله چند كيلومتري سواحل امارات و عربستان، پامپئو به فاصله چند دقيقه از وقوع اين حوادث ايران را متهم به دست داشتن در اين انفجار‌ها كرد، اين در حالي است كه اين دو كشور اعلام كردند براي دريافت دلايل وقوع اين حوادث نياز به زمان بيشتري است.

در حمله به تاسيسيات نفتي آرامكو در عربستان نيز، رادار‌هاي پامپئو! خيلي سريعتر از هر رادار ديگري در منطقه دست به كار شدند و پامپئو مجددا مدعي شد كه ايران پشت پرده اين حمله قرار دارد و اين در حالي است كه يمن رسما مسئوليت اين حمله را بر عهده گرفت و عربستان نيز اعلام كرد كه پيش از متهم كردن شخص يا گروهي در اين حادثه بايد تحقيقات لازم و كافي صورت بگيرد.

اينبار نفتكش ايراني در فاصله ۹۶ كيلومتري بندر جده در عربستان مورد حمله موشكي قرار گرفت، آن هم در منطقه‌اي كه ناو‌هاي آمريكايي در رفت و آمدند و آمريكا كوچكترين تحركات را در اين منطقه رصد مي‌كند، اين حمله موشكي در دو مرحله و به فاصله نيم ساعت انجام گرفت، اين فاصله زماني كافي بود براي اينكه رادار‌هاي آمريكايي موجود در آن منطقه مبدأ پرتاب موشك‌ها را رديابي كنند، اما به نظر مي‌رسد رادار‌هاي پامپئو زماني كه نفتكش ايراني در آن منطقه مورد حمله قرار گرفت، كار نمي‌كردند و دليل سكوت پامپئو در اين خصوص هم همين است.

كشف اينكه چه كسي پشت پرده حمله به نفتكش ايراني است نياز به هوش و زكاوت زيادي ندارد، درواقع اين حمله از سوي همان طرفي انجام شده كه نفتكش‌ها را در نزديكي سواحل عربستان و امارات و در درياي عمان مورد هدف قرار داده است، چرا كه همگي اين حملات بر يك سبك و سياق صورت گرفته اند. از سوي ديگر، اين امكان وجود ندارد كه حمله‌اي صورت بگيرد و از سوي ناو، پايگاه‌ها و رادار‌هاي آمريكا در منطقه قابل رهگيري نباشد.

آشكار است، كسي كه پشت پرده حمله به نفتكش ايراني است، نمي‌خواهد كه امنيت و ثبات در منطقه حكم فرما باشد، در واقع اين حمله همزمان با سفر عمران خان نخست وزير پاكستان به ايران و رياض صورت گرفت كه در واقع تكرار همان سناريوي حمله به نفتكش ژاپني در درياي عمان در زمان سفر نخست وزير ژاپن به ايران بود.

به نظر مي‌رسد كه كه تكرار حوادث اين چنيني در منطقه خليج فارس، درياي عمان و درياي سرخ به اندازه‌اي كفايت مي‌كند كه كشور‌هاي منطقه دريابند چه كسي درصدد آن است كه منطقه لحظه‌اي روي آرامش به خود نبيند و اين مسئله همكاري و همبستگي روزافزون كشور‌هاي منطقه را مي‌طلبد تا با جديت و همكاري مسئولانه مجالي براي آنانكه درصدد ايجاد آشوب در منطقه هستند باقي نگذراند و اين امر مستلزم همكاري در چارچوب طرح‌هايي است كه منطقه را در مسير امنيت و ثبات قرار مي‌دهد و تنها راه دسيابي به توسعه و رشد اقتصادي است.

منبع: العالم

انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها