تلکس نفت نيوز: چرا وزير دولت دوازدهم نتوانست بنزين دريافت كند؟
یکشنبه، 6 مرداد 1398 - 08:46     کد خبر: 19166

نفت نيوز: در حالي روزهاي تابستان را پشت سر مي‌گذاريم كه يكي از وظايف شركت ملي پخش تامين سوخت مورد نياز مسافراني است كه با وسيله نقليه شخصي سفر مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس اخيرا وزير ارتباطات تصويري از خود در فضاي مجازي منتشر كرده است كه با يك دبه در يكي از جاده هاي اطراف تهران به دنبال بنزين براي خودروي در راه مانده خود مي گردد.

در سالهاي گذشته شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي در طول سال نگاه ويژه اي به ايام تعطيلات نوروز و تعطيلات تابستاني داشته است به طوريكه در اين دو ايام با به كار گيري جايگاه هاي عرضه سوخت سيار و تامين بنزين مورد نياز مسافران سعي كرده است تا كمترين مشكلي در اين باره گريبان گير مسافراني شود كه با وسيله نقليه شخصي اقدام به مسافرت مي كنند.

اگرچه در ايام نوروز اين شركت با راه اندازي طرحي ويژه به جايگاه هاي سراسر كشور بازرس مي فرستد تا مشكلي وجود نداشته باشد اما ظاهرا اين موضوع در سفرهاي تابستاني امسال چندان جدي گرفته نشده است.

فارغ از اين موضوع از اواخر سال 95 وزارت نفت تصميم به اجراي طرح ساماندهي جايگاه هاي عرضه سوخت گرفت تا از اين طريق بتواند عرضه سوخت مستمر را در كنار بهبود خدمات رساني به مسافران انجام دهد و مشكلاتي كه در اين خصوص از گذشته وجود داشت برطرف كند. اين طرح به عنوان برندينگ جايگاه‌هاي سوخت مطرح شد اما به دليل مشكلات بنياديني كه در طراحي اين طرح وجود داشت عملا با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد و اين طرح در همان ابتداي اجرا متوقف شد.

كارشناسان معتقد بودند توزيع سوخت بر اساس برند همواره طرحي از بالا به پايين است به گونه‌اي كه شركت‌هاي توليدكننده فراورده‌هاي نفتي اقدام به توزيع فرآورده توليدي با برند خود مي‌كنند و اين امر هم در اقتصاد اين شركت‌ها معني‌دار است و هم دريافت‌كننده سوخت را از خدمات و سوختي كه دريافت مي‌كند مطمئن مي‌سازد.

در همين خصوص جليل سالاري كارشناس انرژي به خبرنگار فارس گفت: اجراي  طرح برندينگ با مخالفت جدي نمايندگان مجلس در صحن علني مواجه شد هر چند كه اصل اين طرح نيز به دليل اينكه طرح برندينگ به توليدكنندگان بنزين اختصاص پيدا نمي كرد زير سوال بود.

وي گفت: در طرح برندينگ قرار بود واسطه هايي كار عرضه بنزين را در جايگاه ها انجام دهند كه عملا توليد كننده نبودند و بنزين را از انبارهاي نفت تحويل مي گرفتند و در جايگاه ها عرضه مي كردند و در اين ميان فقط يك هزينه اضافي براي دولت ايجاد مي‌كردند.

سالاري ادامه داد: مقرر بود در اين طرح اين شركت ها، تامين سوخت جايگاه ها را انجام دهند اما به دليل آنكه كار كارشناسي دقيقي در آن وجود نداشت و عملا هزينه اضافي براي دولت داشت اين طرح با شكست رو به رو شد.

وي خاطرنشان كرد: در جايگاه هاي شركتي نيز مسئوليت عرضه بنزين بر عهده دولت است و عملا اگر بنزيني در يك جايگاه وجود ندارد دولت بايد پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار فارس قبل از آغاز به كار دولت يازدهم طرح خصوصي سازي جايگاه هاي شركتي در دستور كار قرار داشت و اين طرح توانسته بود تاحدودي شرايط خدمت رساني به متقاضيان سوخت را بهبود بخشد و از سوي ديگر امكانات و تسهيلاتي نيز در اختيار احداث كنندگان جايگاه هاي عرضه بنزين قرار داده مي‌شد كه نمونه اين جايگاه‌ها را مي توان در اتوبان تهران و قم و يا اتوبان تهران به قزوين مشاهده كرد.

اما با آغاز به كار دولت جديد عملا واگذاري جايگاه هاي شركتي به بخش خصوصي متوقف شد و بدون كار كارشناسي كافي طرح برندينگ مطرح شد كه البته اين طرح نيز با مخالفت نمايندگان مجلس از دستور كار خارج شد. از اين رو به نظر مي رسد مسئوليت تامين سوخت در جايگاه‌ها مانند گذشته برعهده بخش دولتي و شركت ملي پخش است و اگر كمبودي در اين زمينه وجود داشته باشد عملا اين شركت بايد پاسخگو باشد.

به خصوص اينكه در اين ايام شاهد افزايش سفرهاي تابستاني هستيم و اين مسئله موجب مي شود تا تقاضا براي مصرف بنزين نيز افزايش يابد و شركت ملي پخش همانند ايام نوروز بايد طرح ويژه اي براي خدمت رساني به مسافران در ايام تابستان نيز داشته باشد تا در تمام جايگاه هاي سطح كشور بنزين در دسترس مسافران تابستاني قرار داشته باشد.

انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها