تلکس نفت نيوز: تكميل پرونده گازرساني به صنايع تا پايان سال ۹۹
یکشنبه، 6 مرداد 1398 - 08:43     کد خبر: 19165

نفت نيوز: مديرعامل شركت ملي گاز ايران از پيشرفت گازرساني شهري و روستايي خبرداد و درباره گازرساني به صنايع گفت: پرونده گازرساني به بخش‌هاي صنعتي كشور تا پايان سال ۹۹ بسته مي‌شود.

حسن منتظر تربتي در گفت‌وگو با خبرنگار شانا، آخرين آمار جمعيت شهري برخوردار از گاز در كشور را ۹۷.۲ درصد اعلام كرد و گفت: اكنون يك هزار و ۱۴۸ شهر در سراسر كشور به شبكه گاز طبيعي متصل شده‌اند، همچنين تا پايان امسال به ۳ هزار و ۶۲ روستا گازرساني خواهد شد.

وي ضريب نفوذ گازرساني به جمعيت روستايي را حدود ۷۹ درصد عنوان كرد و افزود: افزون بر گازرساني شهري و روستايي، گازرساني به بخش‌هاي صنعتي و نيروگاهي نيز اهميت زيادي دارد. اكنون بيش از ۱۰۲ هزار مشترك صنعتي در كشور داريم كه بر اين اساس مي‌توان گفت بيشتر صنايع عمده كشور از نعمت گاز طبيعي بهره‌مند شده‌اند و صنايع باقيمانده، صنايع جزء هستند كه مصرف گاز آنها كمتر از ۵ هزار مترمكعب در ساعت است.

معاون وزير نفت در امور گاز، با اشاره به تاثيرگذاري مثبت مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر ارائه تسهيلات تا سقف ۲۴۰ ميليون تومان به صنايع براي بهره‌مندي از گاز طبيعي، اظهار كرد: اين مصوبه سبب تسريع در روند گازرساني به صنايع شد و اكنون نيز در پي تمديد آن تا سال ۹۹ هستيم. با تكيه بر اين مصوبه، اقدام‌هاي بسيار خوبي در شركت‌هاي گاز استاني براي گازرساني به صنايع در سراسر كشور انجام شده است. همه استان‌ها خوشه‌بندي شده‌اند تا مطابق برنامه، ميزان مصرف سوخت مايع در صنايع كاهش و تعداد واحدهاي صنعتي بهره‌مند از گاز طبيعي افزايش يابد.

تربتي تاكيد كرد: بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، هدف ما در گازرساني به ۴۰ درصد از صنايع محقق شده و اكنون بر اساس آخرين آمار، ۲۱ هزار صنعت باقي مانده است كه بايد به شبكه گاز طبيعي متصل شوند و اميدواريم گازرساني به اين صنايع تا پايان سال ۹۹ به پايان برسد.

اتمام خط انتقال گاز ايرانشهر - چابهار در سال ۹۹

به گفته مديرعامل شركت ملي گاز ايران، اكنون همه نيروگاه‌ها به جز چابهار و كنارك، از نعمت گاز طبيعي بهره‌مند هستند، همچنين عمده نيروگاه‌هاي مقياس كوچك نيز به شبكه گاز طبيعي متصل هستند.

وي در اين باره توضيح داد: ركورد گازرساني به نيروگاه‌ها در سال ۹۷ تا ۲۸۵ ميليون مترمكعب در روز رسيد كه رقم بسيار زيادي محسوب مي‌شود. نيروگاه‌هاي چابهار و كنارك نيز بايد از طريق سي‌ان‌جي گازرساني شوند كه اين موضوع اندكي به تعويق افتاده است، همچنين در انتظار تكميل خط انتقال گاز ايرانشهر – چابهار هستيم تا اين نيروگاه‌ها نيز به شبكه گاز طبيعي متصل شوند.

معاون وزير نفت در امور گاز، اظهار اميدواري كرد خط انتقال گاز ايرانشهر - چابهار تا اواخر سال ۹۹ تكميل شود.
انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها