تلکس نفت نيوز: بازي با اعصاب كاركنان صنعت نفت در عسلويه
چهارشنبه، 2 مرداد 1398 - 22:06     کد خبر: 19164

درست از روزي كه اين چهار نفر يك طرف ميز نشستند تا آغاز پايان كار اقماري در عسلويه را اعلام كنند، يك سال و نيم مي گذرد.

نشستي كه بر خلاف نامش و بدليل ادبيات آقاي اميريان چندان صميمانه نبود و به جنجال كشيده شد. در اين نشست كه نماينده بانك مسكن هم حضور داشت، وعده هاي پرداخت وديعه مسكن، اختصاص رديفي در فيش حقوقي تحت عنوان حق اسكان، تامين زيرساختها، اخذ مجوزهاي لازم و همچنين وام مسكن توسط بانك مسكن داده شد تا طي دوسال منازل كارمندان در هفت شهر پيراموني منطقه و در لابلاي بافت شهري محلي احداث شود. نكته عجيب اينكه در اين طرح هيچ فكري براي نيروهاي غير رسمي نشده بود!

هرچند تا امروز كلنگ ساخت هيچكدام از هفت هزار منزل پيش بيني شده بر زمين نزده شده و هيچ اقدام عملي ديگري از جانب مسوولين انجام نشده است، وزارت نفت با حذف رديف فوق العاده اقماري از فيش حقوق تيرماه كاركنان سازمان منطقه ويژه پارس، شش ماه زودتر طرح را افتتاح كرد!!

فرمانده اين عمليات، محسن اميريان است. يار غار بيژن زنگنه كه پس از ۲۰ سال خدمت در جنگ و جهاد، به دعوت زنگنه در نفت لبيك گفت. ژنرالي كه زنگنه با ورودش به صنعت نفت، مديريتي تحت عنوان نظارت بر طرحهاي عمراني مناطق نفتخيز براي وي ايجاد كرد و وي را اين بار براي جنگ با روح و روان كاركنان روانه كرد. اميريان با مدرك ليسانس زمين شناسي گرايش فسيل شناسي در مقطعي عضو هيات مديره بهداشت و درمان نفت هم شد و با پولي كردن خدمات درماني نفت، رايحه خوش خدمت خود را به مشام نفتي ها رساند.

بر خلاف دو مدير نفتي ديگر حاضر در اين نشست صميمانه، كه از سمتهايشان بركنار شدند، اميريان كماكان به شدت پيگير سكونت اجباري پرسنل است. حتي بازنشستگي و ناراحتي قلبي هم نتوانست وي را سر جايش بنشاند و زنگنه با قرارداد مشاوره ۶۴ ساعته با وي، پي انتقاد از بكارگيري بازنشستگان را به تن خود ماليد تا وي ماموريت ناتمام خود را به سرانجام برساند.
بر هم زدن آرامش رواني كارمندان صنعت نفت براي سرپوش ناكارآمدي ها !!
انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها