تلکس نفت نيوز: اظهارات زنگنه و كانال آمد نيوز درباره دزديدن نفت توسط يكي از روساي حراست نفت دروغ محض است
یکشنبه، 23 تیر 1398 - 18:53     کد خبر: 19162

بيژن زنگنه وزير نفت در جلسه هم‌انديشي كارگروه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت گفت: « متاسفانه حرام‌خواري زياد شده و بايد حرام‌خوارها را ترساند و مانند صاعقه بر سر آنها فرود بياييم. متاسفانه در اين موضوعات حراست كاري نمي‌كند و رحمت‌للعالمين است. حتي جايي بود كه رئيس حراست اقدام به نفت‌دزدي مي‌كرد و با حفر چاهي پنج متري از لوله اصلي نفت را مي‌دزديد.» ايسنا وايلنا