تلکس نفت نيوز: 💢 آقاي زنگنه! آيا پرداخت حقوق ٣۵ ميليوني به آيدين ختلان حلال است؟!
شنبه، 15 تیر 1398 - 10:49     کد خبر: 19161

نفت نيوز: بر اساس خبرهاي دريافتي به نفت نيوز ماهيانه حدود ٣۵ ميليون تومان حقوق به آقاي آيدين ختلان دستيار وزير نفت پرداخت مي شود!

به گزارش نفت نيوز، نامبرده از نيروهاي قرارداد مدت معين هستند كه در اصل با شركت صبا نفت زير نظر صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت قرارداد دارد.
اينكه فردي براي صندوق هاي بازنشستگي كار نمي كند ولي حقوق خود را از محل اعتبارات اين صندوق كه در حقيقت متعلق به كارمندان رسمي و بازنشسته نفت است دريافت مي كند داراي ابهام جدي است.
مهندس زنگنه تا كنون توضيح ندادند چگونه فردي كه هنوز مراحل گزينش يك مستخدم رسمي را طي نكرده در سمت هاي حاكميتي وزارت نفت بكارگيري مي شود و دسترسي به همه اطلاعات محرمانه و غير محرمانه نفت نيز به او داده مي شود؟!
در نظرسنجي اخير نفت نيوز در كانال تلگرام، ٩۶ درصد از همكاران رسمي و بازنشسته صنعت نفت به صراحت اعلام كردند با پرداخت ماهانه ٣۵ ميليون حقوق از محل اعتبارات صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت به آقاي ختلان مطلقاً راضي نيستند. ( البته مطمئن نيستيم ۴ درصدي كه ابراز رضايت كردند حتماً سهامدار صندوق باشند)
خوب است آقايان اگر مسلمان هستند و معتقد به حيات پس از مرگ، درباره حرام و حلال بودن اين نوع دريافتي كه حدود ١٠ برابر يك بازنشسته و كارمند همطراز است از مرجع تقليد خود استفتاء نمايند...
مهندس زنگنه مطلع هستند كه اگر ثابت شود حق الناس است و حرام بايد تمام دريافتي هاي قبلي وي نيز به حساب صندوق ها عودت داده شود.
كانون هاي بازنشستگي صنعت نفت مي توانند در جهت احقاق حقوق خود از طريق مراجع قضايي پيگير موضوع باشند.
انتهاي پيام

 


برگشت به تلکس خبرها