تلکس نفت نيوز: ورود مشترك دو PSP بزرگ به شبكه پرداخت الكترونيكي توزيع سوخت
چهارشنبه، 5 تیر 1398 - 15:35     کد خبر: 19159

نفت نيوز: دو PSP بزرگ كشور در موضوع «نوسازي و تجهيز شبكه پرداخت الكترونيكي توزيع سوخت كشور» به مشاركت رسيدند.

به گزارش نفت نيوز، شركت هاي پرداخت الكترونيك ‌سداد و تجارت الكترونيك پارسيان، مشاركت در استارت‌آپ  فناورانه PIDO  را دستمايه همكاري قرار دادند.
پيدو تنها استارت‌آپ داراي زيرساخت شبكه پرداخت الكترونيكي و فناوري هاي توزيع سوخت كشور است.