تلکس نفت نيوز: نفت ايران جايگزين ندارد
چهارشنبه، 11 اردیبهشت 1398 - 17:30     کد خبر: 19149

نفت نيوز: وزير نفت: صفر كردن صادرات نفت گرچه آرزوي آمريكا و دو كشور همسايه ماست، اما خيالي واهي و غير قابل اجراست

برگشت به تلکس خبرها