تلکس نفت نيوز: مجوز وزارت نفت براي انتشار اوراق مشاركت بلااستفاده ماند
دوشنبه، 8 بهمن 1397 - 11:08     کد خبر: 19138

نفت نيوز: وزارت نفت از مجوز بند ط تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۶ براي انتشار حداكثر ۵ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به منظور سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك استفاده نكرد.

به گزارش فارس، ديوان محاسبات كل كشور گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور را به مجلس شوراي اسلامي ارائه داد. بخشي از اين گزارش به تفريغ مهمترين احكام تبصره هاي ماده واحده قانون بودجه از جمله بخش نفت اختصاص دارد.

براساس اين گزارش، مطابق بند (ط) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶، به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده شده به منظور سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي-ريالي در سقف پنج هزار ميليارد تومان با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام نمايد.

براساس اين گزارش، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي ذيربط در سال ۱۳۹۶ از مجوز اين بند جهت انتشار اوراق مشاركت به منظور سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك استفاده ننموده اند.

انتهاي پيام/

 


برگشت به تلکس خبرها