تلکس نفت نيوز: دو كشته در حادثه پتروشيمي اروميه
دوشنبه، 28 آبان 1397 - 21:40     کد خبر: 19112

نفت نيوز: وقوع حادثه در پتروشيمي اروميه متاسفانه منجر به درگذشت دو نفر از كاركنان اين مجتمع شد.

عليرضا نريمان نژاد معاون مديريت HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي در گفتگو باخبرنگار نيپنا اظهاركرد: متاسفانه روز گذشته دو نفر از كاركنان بهره بردار پتروشيمي اروميه در واحد ملامين اين مجتمع هنگام تميزكاري و تخليه ضايعات جان خود را از دست دادند.

وي افزود: واحد ملامين پتروشيمي اروميه داراي دو دستگاه فيلتر (با تعداد 380 المان ) است و به شكلي طراحي شده كه فقط يكي از آنها در سرويس است وديگري در حال استندباي قرار دارد، روز گذشته افزايش فشار واحد باعث گرديد كه فيلتر استندباي در سرويس قرار گيرد و دو نفر از كاركنان واحد بهره برداري جهت عمليات تميز كاري المان ها وارد بخش زيرين فيلتر شده كه ناگهان در اثر سقوط تعدادي المان اين حادثه رخ مي دهد .

ايشان با تسليت به همكاران پتروشيمي اروميه از اعزام تيمي از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي و هلدينگ خليج فارس براي بررسي بيشتر اين حادثه به اروميه خبر داد.

رييس روابط عمومي پتروشيمي اروميه نيز در اين خصوص گفت: اين اتفاق ساعت 13:35 ديروز اتفاق افتادكه تلاش در خصوص نجات اين همكاران صورت گرفت اما متاسفانه اين 2 نفر جان باختند.

وي افزود: انفجاري رخ نداده است و مشكلي در روند توليد در اين شركت ايجاد نشده است.
شايان ذكر است شركت پتروشيمي اروميه بعنوان يك شركت خصوصي از شركت هاي تابعه هلدينگ صنايع خليج فارس مي باشد.


انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها