تلکس نفت نيوز: تفويض اختيار مديران عامل سه شركت اصلي نفت،گاز و پتروشيمي بجاي انتصاب مديران جديد
پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 09:55     کد خبر: 19101

نفت نيوز: با دستور وزير نفت مديران عامل سه شركت اصلي نفت، گاز و پتروشيمي كه براساس قانون منع بكارگيري بازنشستگان نمي توانند از اين پس در اين سمت ها ادامه كار دهند اختيارات خود را تفويض كردند.

به گزارش نفت نيوز در اولين اقدام ، علي كاردر، حق امضاي ناشي از اختيارات مديرعامل شركت ملي نفت ايران را به محسن پاك‎نژاد، معاون امور توليد اين شركت تفويض كرد.

در نامه مديرعامل شركت ملي نفت ايران خطاب به پاك‎نژاد آمده است:

«با توجه به هماهنگي‎هاي به‌عمل‎آمده با وزير محترم نفت و در اجراي بند (۱۸) ماده (۵۲) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۹۵,۱.۲۳، مبني بر تعيين صاحبان امضاي مجاز و تعهدآور براي شركت و امكان تفويض اختيارات مديرعامل، بدينوسيله حق امضاي ناشي از اختيارات موضوع ماده مذكور جهت انجام و اعمال كليه اختيارات قابل تفويض مديرعامل در قانون اساسنامه و ساير قوانين و مقررات از جمله مكاتبات، تنظيم و ابلاغ صورتجلسات، اسناد مالي و تعهدآور، انعقاد موافقت‎نامه‌‏ها و قراردادها، با رعايت كليه قوانين و مقررات حاكم بر شركت ملي نفت ايران و همچنين صدور احكام انتصاب، بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎هاي مورد نياز در شركت ملي نفت ايران و شركت‎هاي فرعي تابعه، شامل راهبري، نظارت، هماهنگي، پيگيري وظايف و انجام ماموريت‎هاي مرتبط محوله به شركت ملي نفت ايران و شركت‎هاي فرعي تابعه در چارچوب مصوبات هيئت مديره و با رعايت قوانين و مقررات به جنابعالي تفويض مي‎گردد تا اقدامات لازم را معمول فرماييد.

حدود اين تفويض اختيار، شامل اختيارات تفويضي هيئت مديره به مديرعامل طي ابلاغ مصوبه شماره ۳۲۸۶۵-۲۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶,۷.۱۱ نشده و از تاريخ ابلاغ، جايگزين كليه تفويض اختيارات قبلي مي‎شود.»

بر اساس اين گزارش، با توجه به الزام اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان كه علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت ايران را نيز شامل مي‎شود، وي تا تعيين مديرعامل جديد، اختيارات مربوطه را تفويض كرده است.


به گزارش نفت نيوز، حميدرضا عراقي در حكمي، حسن منتظر تربتي را به عنوان قائم‌مقام مديرعامل شركت ملي گاز منصوب كرد.

معاون وزير نفت در امور گاز در حكمي حسن منتظرتربتي را به عنوان «قائم‌مقام مديرعامل و نايب‌رييس هيئت‌مديره شركت ملي گاز ايران» منصوب كرد.

متن حكم به شرح زير است:

با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزير محترم نفت و رئيس مجمع عمومي شركت ملي گاز ايران و به استناد تصويب‌نامه شماره ۸۵۹۷ به تاريخ ۲۲/۸/۱۳۹۷ هيئت مديره و با لحاظ ماده ۱۷ اساسنامه شركت ملي گاز ايران جنابعالي به عنوان قائم‌مقام مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره منصوب و بدين وسيله تمشيت امور شركت از جمله وظايف و اختيارات مقرر در ماده ۲۶ اساسنامه شركت به جنابعالي تفويض مي‌گردد.

اميد است با استعانت از ذات اقدس الهي و در راستاي سياست‌هاي شركت ملي گاز ايران و نيل به اهداف كلان صنعت گاز در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.


بر اساس اين گزارش ، رضا نوروززاده، اختيارات مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي را به حسين ابويي مهريزي، معاون مديرعامل اين شركت تفويض كرد.

در نامه مديرعامل اين شركت خطاب به ابويي آمده است:

«نظر به سوابق و تجربيات مفيد جنابعالي و به استناد ماده ۲۶ اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي، به منظور اداره عمليات مختلف شركت به موجب اين حكم اختيارات و وظايف مصرحه خود در اساسنامه را به جنابعالي تفويض مي‌نمايم، اميد است با اتكال به خداوند منان و بهره‌گيري از توان نيروهاي شركت در انجام اين مهم موفق و پيروز باشيد.»

بر اساس اين گزارش، با توجه به الزام اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان كه رضا نوروززاده، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي را نيز شامل مي‎شود، وي تا تعيين مديرعامل جديد، اختيارات مربوطه را تفويض كرده است.

انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها