تلکس نفت نيوز: آقاي ترامپ! شما غلط مي‌كنيد/ بدون تضمين قطعي سه كشور اروپايي نمي‌توان برجام را ادامه داد
چهارشنبه، 19 اردیبهشت 1397 - 15:34     کد خبر: 19028

نفت نيوز: رهبر معظم انقلاب: ديشب شنيديد رئيس‌جمهور آمريكا حرف‌هاي سخيف و سبكي زد. شايد بيش از ١٠ دروغ در حرف‌هاي او بود. هم نظام را تهديد كرد، هم ملت را كه بنده از طرف ملت ايران مي‌گويم آقاي ترامپ! شما غلط مي‌كنيد.

خلاصه سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با فرهنگيان:

�"�ديشب شنيديد رئيس‌جمهور آمريكا حرف‌هاي سخيف و سبكي زد. شايد بيش از ١٠ دروغ در حرف‌هاي او بود.
 �"�هم نظام را تهديد كرد، هم ملت را كه چنين و چنان مي‌كنم؛ بنده از طرف ملت ايران مي‌گويم: آقاي ترامپ! شما غلط مي‌كنيد.
�"�آن‌وقتي كه مسئله‌ هسته‌اي شروع شد، بعضي از معاريف كشور مي‌گفتند كه چه اصراري داريد كه هسته‌اي را نگه داريد، بگذاريد كنار... البته اين حرف غلط بود.
�"�مسئله‌ هسته‌اي نياز كشور است و تا چند سال ديگر طبق بررسي كارشناسان، كشور به ٢٠هزار مگاوات برق هسته‌اي نياز دارد.
�"�آن روز مي‌گفتيم مساله آمريكا با ايران مربوط به انرژي هسته‌اي نيست و اين‌ها بهانه است، مي‌گفتند نه اينجور نيست، حالا ديديد كه اين جوري نيست.
�"�ما برجام را پذيرفتيم اما دشمني با جمهوري اسلامي تمام نشد.
�"�حالا مساله حضور ما در منطقه و مساله موشك‌‌ها را مطرح مي‌كنند، اگر اينها را قبول كنيم مساله تمام نخواهد شد، مساله ديگري را شروع مي‌كنند.
�"�علت مخالفت آمريكا با نظام جمهوري اسلامي اين است كه آمريكا به‌طور كامل سلطه داشت و انقلاب دست آنها را كوتاه كرد.
خبر رهبر انقلاب از نامه‌اي كه چندروز پيش ترامپ به كشورهاي خليج فارس نوشت!

�"�[آمريكايي‌ها] مي‌خواهند حكامي در كشورها باشند كه پولشان را بگيرند و دستورات را انجام دهند و هروقت هم خواستند عوضشان كنند. همان‌طور كه رضاخان را برداشتند و پسرش را آوردند؛ همچنان‌كه در كشورهاي خليج فارس اين حالت وجود دارد، مانند عبد ذليل آمريكا.
�"�چند روز پيش ترامپ نامه‌اي به رؤساي كشورهاي خليج فارس نوشته كه ما به آن دست يافتيم. چنين مي‌گويد كه من ۷ تريليون دلار براي شما خرج كردم و شما بايد اين كار را بكنيد.خرج كردي كه به عراق سوريه مسلط شوي؛ خب نتوانستي، به درك!
�"�مي‌گويد «بايد» اين كار را بكنيد؛ مي‌خواهد به جمهوري اسلامي هم «بايد» بگويد.ملت ايران مستقل و عزيز است. حكام گذشته‌ي اين ملت، عزت ملت را گرفتند و مردم را ذليل كردند. حالا جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي آمده و آمريكايي‌ها نمي‌توانند تحمل كنند.برخي [از داخلي‌ها] مي‌گفتند چه اصراري داريد كه مي‌ايستيد... خدا از سر تقصيراتشان بگذرد.
�"�آنچه اتفاق افتاده، يعني رفتار زشت و سخيف رئيس جمهور آمريكا خلاف انتظار ما نيست. اين رفتار در دوران رؤساي جمهور قبل هم وجود داشت و در هر دوره اي يكجور بوده است.
�"�ملت ايران با قدرت ايستاده و آن [رؤساي جمهور] قبلي مُردند و استخوانهايشان هم پوسيد و جمهوري اسلامي همچنان هست. اين آقا هم خاك خواهد شد و بدنش خوراك مار و مور ميشود و جمهوري اسلامي همچنان خواهد ايستاد.
�"�حالا گفته مي‌شود با سه كشور اروپايي ادامه مي‌دهيم، من به اين سه كشور هم اعتماد ندارم، به اينها هم اعتماد نكنيد.
�"�از روز اول بارها گفتم به آمريكا اعتماد نكنيد. گفتم اگر ميخواهيد قرارداد ببنديد، تضمين لازم را بگيريد و بعد ببنديد؛ يكي از شروطي كه گفتم اين بود كه رئيس‌جمهور آمريكا بايد امضا كند. مسئولين محترم زحمت كشيدند و عرق ريختند و خب، نتوانستند.
�"�دو سال و نيم است كه ما در حال انجام اين قرارداد هستيم و حالا اين مردك ميگويد من قبول ندارم.
�"�مسئولين كشور در امتحان بزرگي هستند، آيا عزت ملت را حفظ خواهند كرد يا نه؟
�"�گفته مي‌شود با ۳كشور اروپايي ادامه مي‌دهيم. من به اين ۳كشور هم اعتماد ندارم؛ به اينها هم اعتماد نكنيد. اگر مي‌خواهيد قرارداد بگذاريد، تضمين عملي بگيريم وَال�'ا اينها همان كار آمريكا را خواهند كرد. اگر نتوانستيد تضمين قطعي بگيريد، ديگر نمي‌شود برجام را ادامه داد.

انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها