تلکس نفت نيوز: گراني بنزين چند نفر را بيكار و چه‌تعداد شغل ايجاد مي‌كند؟
دوشنبه، 18 دی 1396 - 19:52     کد خبر: 18963

نفت نيوز: مسئولان دولتي صادقانه به مردم بگويند كه به علت كسري بودجه ناچار به گران كردن بنزين و گازوئيل هستند و استدلال‌هاي غيراقتصادي مطرح نكنند.

به نقل از مشرق نيوز: در حالي دولت قصد گراني بنزين و گازوئيل براي ايجاد شغل را دارد كه مطالعات مركز پژوهشهاي مجلس نشان مي‌دهد افزايش قيمت بنزين و گازوئيل منجر به كاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفري اشتغال منجر شود.

استدلال مسئولان دولتي براي گران شدن بنزين و گازوئيل در بودجه سال آينده، مصرف پول حاصل از اين گراني براي ايجاد اشتغال است.

درآمد مدنظر دولت از گراني بنزين و گازوئيل در سال آينده ۱۷۴۰۰ ميليارد تومان است. از آنجايي كه مسئولان دولتي در سال‌هاي اخير هزينه ايجاد هر شغل پايدار را بين ۱۰۰ تا حتي ۲۰۰ ميليون تومان اعلام كرده‌اند، بنابراين اگر تمامي درآمد حاصل از گراني سوخت در سال آينده صرف ايجاد مشاغل پايدار شود، در خوشبينانه‌ترين حالت ۱۶۰ هزار شغل و در بدبينانه‌ترين حالت ۸۰ هزار شغل ايجاد خواهد شد.

البته براساس آمارهاي وزارت صنايع در سال ۹۵ هر شغل صنعتي در كشور با ۳۲۷ ميليون تومان سرمايه گذاري ايجاد شده است. بنابراين اگر قرار باشد با درآمد حاصل از گراني بنزين در سال آينده، اشتغالزايي كرد، ميزان شغل پايداري كه با آن ايجاد مي‌شود حدود ۵۲ هزار شغل خواهد بود.

در اين شرايط مشخص نيست دولت تدبير و اميد چرا مي‌خواهد براي ايجاد ۵۲ تا ۱۶۰ هزار شغل (اگر محقق شود) حدود ۴۸۰ هزار نفر را بيكار كند؟

بهتر است مسئولان دولتي صادقانه به مردم بگويند كه به علت كسري بودجه ناچار به گران كردن بنزين و گازوئيل هستند و استدلال‌هاي غيراقتصادي مطرح نكنند.


برگشت به تلکس خبرها