تلکس نفت نيوز: به‌كارگيري نيروهاي بومي در اجراي طرح‌هاي صنعت نفت توسط پيمانكاران ابلاغ شد
سه شنبه، 12 دی 1396 - 02:47     کد خبر: 18956

نفت نيوز: وزير نفت نحوه به كارگيري نيروهاي بومي در اجراي طرح‌هاي صنعت نفت توسط پيمانكاران طرف قرارداد را ابلاغ كرد.

به گزارش نفت نيوز، متن كامل ابلاغيه بيژن زنگنه، وزير نفت در ادامه مي‌آيد:

در ماده ۴۷ قانون برنامه ششم آمده است: «كليه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي و بنگاه‌هاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند درطول اجراي قانون برنامه، در طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود و در شرايط برابر به پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني اولويت دهند و در قرارداد با كليه شركت‌ها و پيمانكاران، اولويت با به‌كارگيري نيروهاي بومي استاني (در شرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديك‌تر) را درج و بر حسن اجراي آن نظارت كنند.»

با توجه به تصريح قانوني بالا، براي به كارگيري نيروهاي بومي توسط پيمانكاران در طرح‌هاي مشمول قانون، لازم به تاكيد است كه اقدامات زير بايد به انجام برسد.

۱-در قراردادهايي كه منعقد مي شود، متن زير به صراحت در قرارداد آورده شده و پيمانكاران دست اول و دست دوم ملزم به اجراي آن شوند:

« به هنگام نياز پيمانكار به نيروي انساني، پيمانكار مكلف است همزمان از اداره كار شهرستان و اداره كل كار استان محل اجراي طرح، با ارسال مشخصات نيروهاي مورد نياز خود (مانند مشخصات مهارتي، صلاحيت حرفه اي، سن، مدرك تحصيلي و نظاير آن) درخواست معرفي نيروهاي واجد شرايط بومي را بنمايد و تنها در صورتي كه پيمانكار نتواند افراد مورد نياز خود را از بين نيروهاي معرفي شده ادارات كار (ابتدا از شهرستان و سپس از استان محل اجراي پروژه)، (در شرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديكتر) انتخاب كند، مجاز به بكارگيري نيروهاي واجد شرايط از ديگر مناطق مي باشد.

تبصره۱- پيمانكار بايد اين شرط را در قراردادهايي با پيمانكاران دست دوم خود نيز درج و بر اجراي آن نظارت نمايد.

تبصره۲- در منطقه ويژه اقتصاد انرژي پارس پيمانكاران بايد به جاي استعلام از اداره كار شهرستان از مديريت ذيربط در سازمان منطقه ويژه استعلام كنند.»

۲-در قراردادهايي كه پيش از اين امضا شده، بايد به پيمانكاران ابلاغ شود كه از اين پس به هنگام نياز به نيروي انساني، بايد به روال مقرر در بند «۱» عمل نمايند. 
انتهاي پيام

منبع: شانا


برگشت به تلکس خبرها