تلکس نفت نيوز: 73 دكل در مناطق نفتخيز در حال حفاري و عمليات درون چاهي هستند/ حجم فعاليت‌هاي مناطق نفتخيز بي‎سابقه است
چهارشنبه، 29 آذر 1396 - 00:53     کد خبر: 18954

نفت نيوز: مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب گفت: فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، به طور مستقل و هماهنگ با ديگر بخش‌ها در دست اجراست و بروز برخي رويدادهاي غيرمنتظره مثل فوران چاه ۱۴۷ رگ سفيد به طور يقين در اجراي برنامه‌هاي سازمان بزرگ خللي ايجاد نمي‌كند.

به گزارش نفت نيوز ، بيژن عاليپور با بيان اين مطلب افزود: مديريت‌هاي مختلف اين شركت همچون مديريت مهندسي و ساختمان، مديريت فني، مديريت برنامه ريزي تلفيقي ، مديريت توليد، مديريت تداركات و كالا، مديريت مالي، امور حقوقي و قراردادي و.... و همچنين شركت هاي بهره برداري پنج گانه مأموريت‌هاي خود را به‌طور طبيعي دنبال مي‌كنند و هم‌اكنون ۵۰ دكل در حال حفاري و ۲۳ دكل در حال اجراي عميات درون چاهي، تعمير و اقدامات ترميمي، اسيدكاري و... هستند.

وي با بيان اينكه در طول ۲ ماه گذشته، اقدام هاي چشمگيري براي اجراي برنامه هاي توسعه اي، نگهداشت و افزايش توليد در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب عملياتي شده است، يادآور شد: در همين راستا، مذاكره هاي قراردادي براي توسعه ميادين كرنج و شادگان دنبال شده است و بر همين اساس، قرارداد طرح توسعه ميدان نفتي كرنج تا يك ماه آينده و طرح توسعه ميدان نفتي شادگان تا پيش از پايان امسال نهايي و امضا مي شود.

مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با بيان اينكه براي توسعه ميدان كرنج با كنسرسيوم بين المللي پرگس (P.I.C) و شركت مپنا مذاكراتي دنبال شده است، بيان كرد: پس از برگزاري بيش از ۲۰ نشست كارشناسي ميان اعضاي كارگروه توسعه ميادين هيدروكربوري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با كنسرسيوم بين المللي پرگس (Pergas) و شركت مپنا، اين شركت‌ها نتيجه مطالعات و طرح خود را با محوريت نحوه افزايش توليد، برآورد ميزان سرمايه گذاري و به روز رساني تأسيسات سطح الارضي، در مهرماه امسال در چارچوب برنامه اي رسمي به مديران ارشد مناطق نفتخيز جنوب تحويل دادند.

عاليپور ادامه داد: پس از بررسي اين طرح در مديريت فني شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، طرح نهايي توسعه ميدان كرنج كه برگرفته از ۲ طرح دريافتي جديد و طرح توسعه موجود شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب است، در هفته‌هاي اخير به شركت هاي يادشده تحويل داده شد. خوشبختانه طرح نهايي مورد توافق شركت هاي طرف مذاكره واقع شد. اين شركت‌ها محاسبات اقتصادي خود را بر روي طرح نهايي تحويل دادند و مذاكرات قراردادي مورد نظر در هفته هاي اخير آغاز شده است و تا پيش از پايان دي ماه امسال، مذاكرات قراردادي كرنج نهايي و پس از آن قرارداد توسعه آن امضا خواهد شد.

وي همچنين با بيان اينكه مطالعات ميدان شادگان هم با هدف ارائه طرح جامع توسعه ميدان (MDP) از سوي ۲ شركت روسي تات نِفت و زاروبژنِفت و شركت هاي ايراني پاساردگاد و تنكو، به پايان رسيده است، ادامه داد: شركت پاسارگاد نتيجه مطالعات خود را در هفته جاري به شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ارائه مي كند و به زودي مذاكره هاي قراردادي با اين شركت هاي روسي و ايراني ادامه مي يابد و پس از بررسي كامل طرح هاي پيشنهادي آنها، مذاكرات قراردادي توسعه شادگان با شركتي كه بهترين پيشنهاد را داشته است، تا پيش از نيمه زمستان (بهمن ماه) امسال نهايي مي شود.

حجم فعاليت‌هاي مناطق نفتخيز در چند ماه گذشته بي‎سابقه است

مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با تشريح حجم گسترده فعاليت هاي انجام شده براي تهيه طرح توسعه ۲۷ مخزن مناطق نفتخيز، با بي سابقه خواندن فعاليت هاي انجام شده در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در طول سه ماه گذشته براي تهيه طرح توسعه تك تك اين ۲۷ مخزن و تهيه اسناد مناقصه هاي مربوط، توضيح داد: بيش از هزاران صفحه اسناد مناقصه مربوط به عمليات اجرايي سطح الارضي، تحت الارضي، برآوردهاي مالي و هزينه اي و... تهيه شده و هر يك از مخزن هاي مورد نطر براي برگزاري مناقصه آماده است.

وي گفت: از مجموع ۶۸ شركتي كه براي مشاركت در طرح هاي مناطق نفتخيز متقاضي بودند، پس از ارزيابي هاي دقيق فني، مالي، سابقه اجرايي و... ۴۰، شركت در فهرست مشترك شركت‌هاي تأييد صلاحيت شده شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب قرار گرفتند.
به گفته مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، نتيجه اين بررسي‌ها در چارچوب نامه اي براي معاون امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، مديرعامل شركت ملي نفت ايران و وزير نفت ارسال و شركت‌هايي كه هم اكنون براي مشاركت در پروژه هاي بالادستي صنعت نفت و تأمين مالي اين پروژه‌ها آمادگي دارند، از طرف اين سازمان مشخص شدند.

انهاي پيام

منبع: nioc


برگشت به تلکس خبرها