تلکس نفت نيوز: شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 5 قرارداد پژوهشي با مراكز علمي و پژوهشي امضاء كرد
دوشنبه، 13 آذر 1396 - 21:27     کد خبر: 18950

نفت نيوز: شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 5 قرارداد پژوهشي در حوزه ازياد برداشت و بهبود توليد ازمخازن(EOR/IOR )»، با مراكز علمي و پژوهشي كشور امضاء​ كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، مراسم امضاي اين قراردادها شامگاه شنبه 11 آذرماه در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان خوزستان و با حضور مهندس بيژن عالي‌پور مديرعامل و تعدادي از مديران ارشد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، مهندس ابراهيم طالقاني سرپرست مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران و نمايندگان طرف قراردادها برگزار شد.

 اين قراردادها شامل «بهبود روش‌هاي پردازشي در مناطق با رخنمون سطحي سازند گچساران»، «تعيين جهت و محاسبه مقدار شيب لايه هاي زير سطحي با استفاده از اطلاعاتvsp »، «كاربرد تركيبات نانو براي افزايش راندمان مواد تعليق شكن جهت كاهش مصرف و هزينه ها»، «بررسي تاثير تخليه مخزن و ديگر عوامل موثر بر مچالگي لوله هاي جداري در ميادين مارون و كوپال و ارائه راهكار جهت رفع چالش» و «تعيين منشا و پيش بيني روند گسترش سولفيد هيدروژن در مخزن آسماري ميدان مارون و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع آن» است كه با نمايندگان دانشگاه تهران، پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و پژوهشگاه صنعت نفت امضاء شد.

رئيس پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب اعتبار اين قراردادها را بيش از 45 ميليارد ريال اعلام كرد و اظهار داشت: حوزه ازياد برداشت براي مناطق نفت خيز جنوب بسيار با اهميت است و بزرگترين محور فعاليتهاي شركت محسوب مي شود و از اين رو جهت‌دهي پروژههاي پژوهشي به سمتي است كه با توسعه روش هاي EOR و IOR به بهبود توليد كمك نمايد.

مهندس باقر پورقاسم در خصوص پروژه «بررسي تاثير تخليه مخزن و ديگر عوامل موثر بر مچالگي لوله هاي جداري در ميادين مارون و كوپال و ارائه راهكار جهت رفع چالش» توضيح داد: مجري اين پروژه پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران مي باشد و هدف اصلي آن بررسي اثر توليد و تزريق گاز روي ناپايداري چاه است كه معمولاً به صورت مچالگي يا گسيختگي لوله جداري نمايان مي شود.

وي،​ بررسي آماري تعداد، زمان و موقعيت مچالگي، برش و گسيختگي لوله هاي جداري در ميادين مورد مطالعه، بررسي ژئو مكانيكي سنگ مخزن آسماري و لايه هاي سازند گچساران، تهيه مدل سه بعدي ژئومكانيكي ديناميك در ميادين مورد مطالعه و محاسبه نشست  و يا بالا آمدگي قابل انتظار متناظر با ميزان تخليه مخزن و يا تزريق گاز در لايه هاي مختلف زمين را برخي ديگر از اهداف اين پروژه برشمرد.

  مهندس پورقاسم افزود: پروژه «تعيين منشا و پيش بيني روند گسترش سولفيد هيدروژن در مخزن آسماري ميدان مارون و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع آن» نيز طي سه فاز مجزا با هدف شناسايي منبع آلودگي مخزن به هيدروژن سولفوره، پيش بيني نحوه گسترش آن در مخزن و در نهايت ارائه راهكارهايي براي جلوگيري از گسترش هيدروژن سولفوره و شيرين سازي نفت و گاز توليدي تعريف شده است.

وي گفت: ​اجراي اين پروژه كه به دانشگاه تهران واگذار شده است براي پيش بيني توليد و انتشار سولفيد هيدروژن در ميدان نفتي مارون و ارائه راهكارهايي مناسب جهت رفع آن به منظور مديريت مخزن و تاسيسات سر چاهي ضروري مي باشد .

مهندس باقر پورقاسم درباره پروژه «بهبود روش‌هاي پردازشي در مناطق با رخنمون سطحي سازند گچساران»،  توضيح داد: ​ هدف اين پروژه بهبود تفسير مقاطع لرزه اي در مناطق با رخنمون گچساران مي باشد كه پس از اجراي موفق آن پيش بيني مي شود با به دست آوردن داده هاي لرزه اي پردازش شده با كيفيت از حفاري هاي بي مورد جلوگيري شود.

 رئيس پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با بيان اين كه اين پروژه را پارك علم و فناوري دانشگاه تهران اجرا مي كند افزود: اين پروژه همچنين در تعيين نقاط مناسب براي حفاري هاي اكتشافي و توسعه اي و مطالعات مخازن به كارشناسان صنعت نفت كمك زيادي مي نمايد.

 مهندس پورقاسم در تشريح پروژه «تعيين جهت و محاسبه مقدار شيب لايه هاي زير سطحي با استفاده از اطلاعاتvsp » اظهار داشت: مجري اين پروژه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران است و هدف از اجراي آن كاهش ريسك حفاري در لايه هاي ناشناخته زيرين است.

 وي افزود: در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و ساير شركت هاي تابع وزارت نفت داده هاي VSP بسياري در گذشته برداشت شده كه با استفاده از روش هاي معرفي شده در اين طرح امكان استفاده بيشتر داده هاي برداشت شده در گذشته فراهم مي شود.

 مهندس پورقاسم گفت: با توجه به هزينه بالاي انجام شده براي برداشت اين داده ها، استفاده بهينه از نتايج آن همواره از اهميت زيادي برخوردار بوده است لذا بررسي و استفاده از روش هاي نوين پردازشي كه هزينه درحدود يك تا 5 درصد از برداشت داده را شامل مي شود مورد توجه بوده و از توجيه فني و اقتصادي برخوردار مي باشد.

وي تصريح كرد: نتايج بسيار با ارزشي كه از پردازش اطلاعات لرزه نگاري درون چاهي به دست مي آيد به ما اين امكان را مي دهد تا بتوان تا حد زيادي ريسك حفاري در لايه هاي ناشناخته زيرين را كاهش داد.

 رئيس پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب درباره پروژه «كاربرد تركيبات نانو براي افزايش راندمان مواد تعليق شكن جهت كاهش مصرف و هزينه ها» اظهار داشت: هدف از اجراي اين پروژه كه مجري آن پژوهشگاه صنعت نفت است دستيابي به تركيبات نانوذره در راستاي افزايش راندمان اثربخشي مواد تعليق شكن موجود مي باشد.

 وي گفت: از مواد تعليق شكن براي جداسازي آب نمك همراه نفت خام در واحدهاي بهره برداري و نمكزدايي استفاده مي شود كه با توجه به روند رو به رشد قيمت و ميزان مصرف آنها، تحقيق درباره بكارگيري تركيبات با ابعاد نانو كه باعث كاهش ميزان مصرف و افزايش بهره وري اقتصادي اين مواد شيميايي گردد ضروري است.

  نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان خوزستان از نهم تا دوزادهم آذرماه 1396 در محل نمايشگاه بين المللي اهواز داير است.
انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها