تلکس نفت نيوز: دلسوزي ژنرال براي نمايندگان ادوار
یکشنبه، 29 مرداد 1396 - 12:26     کد خبر: 18895

نفت نيوز: جلسه عصر مجلس با دلسوزي وزير پيشنهادي نفت براي نمايندگان ادواري كه بيكار شده اند همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت عصر روز شنبه مجلس شوراي اسلامي حدود ساعت ۲:۳۵ با سخنراني مخالفان و موافقان رحماني فضلي وزير پيشنهادي كشور آغاز شد.

روسري بنفش يك نماينده زن كه با وزير پيشنهادي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مخالفت مي كرد، كت و شلوار بنفش رئيس كميسيون اجتماعي كه در روزهاي راي اعتماد سند صندلي هاي جلو مجلس را به نام خود زده بود و جلد بنفش كتابچه برنامه وزراي پيشنهادي كه روي ميز نمايندگان وجود داشت، نشان دهنده حضور مادي و معنوي دولت تدبير و اميد در مجلس بود.

انتشار فرم بي نام و نشان درمورد بي انضباطي مالي وزارتخانه ها

بعد از ظهر امروز فرم بي نام و نشاني در مجلس در مورد بي انضباطي مالي برخي از وزارتخانه ها منتشر شده بود كه اين فرم مورد اعتراض حسن نژاد نماينده جلفا قرار گرفت، لاريجاني هم اعتراض او را وارد دانست.

مخالفان رحماني فضلي وزير پيشنهادي وزارت كشور چندان جدي نبودند كه اين امر نشان مي دهد احتمالا وي خواهد توانست راي اعتماد نمايندگان را جذب كند. در جلسات اخير بررسي راي اعتماد ها مخالفت ها آنقدر غيرجدي بودند كه تعداد زيادي از نمايندگان و حتي رئيس مجلس نسبت به آن اعتراض كردند و مخالفت ها بيشتر رنگ و بوي حمايت داشت.

هدايت الله خادمي نايب رئيس كمسيسيون انرژي مجلس از مخالفان جدي دولت بود كه در مخالفت با زنگنه وزير پيشنهادي نفت صحبت كرد.، در مورد ادعاي وزارت نفت پيرامون افزايش توليد نفت گفت: مثل اين است كه شما به مسافرت مي رويد و شير آب را مي بنديد وقتي از سفر باز مي گرديد شير آب را باز مي كنيد در وزارتخانه نفت اين اتفاق افتاده است. افزايش توليد نفت هم ناشي از اقدامات آقاي ظريف بود نه آقاي زنگنه.

خادمي در ادامه با اشاره به نامه بيش از ۲۰۰ نماينده به رئيس جمهور كه چند هفته قبل منتشر شده بود مبني بر تقدير از زنگنه و درخواست از معرفي وي در دولت آينده نسبت به استخدام نمايندگان ادوار در ورازت نفت انتقاد كرد.

وي معتقد بود رايزني نمايندگان با وزرا براي حضور در وزارت نفت موجب مي شود كه حريت آنها در تصميم گيري از بين برود.

علي لاريجاني رئيس مجلس پس از اين اظهارات خادمي عصباني شد و چندين بار اعلام كرد وقت شما براي بيان مخالفت به پايان رسيده است. وي همچنين به خادمي تذكر داد كه اظهارات شما درمورد استخدام نمايندگان توهين به مجلس است.

مجددا هدايت الله خادمي در تذكري به لاريجاني گفت: چرا عصباني مي شويد؛ برويد ببينيد در وزارتخانه ها چه تعداد از نمايندگان ادوار استخدام شدند اگر اميد استخدام در وزارتخانه ها نبود آنگاه وزرا صداقت مخالفان و موافقان خود را مي ديدند.

دلسوزي ژنرال براي نمايندگان ادوار

بيژن زنگنه وزير پيشنهادي نفت در دفاعيات خود گفت: نماينده اي كه كار ندارد چه كارش كنيم، در جامعه ولش كنيم. بايد كاري داشته باشد كه زندگي اش را اداره كند اگر نماينده نگران كارش باشد هزاران مسئله دارد. نمايندگان را به كار گرفتم و به اين اقدام افتخار مي كنم.

اظهارات زنگنه خاطرات دختر مظلوم آقاي وزير را در ذهن تداعي مي كرد كه بخاطر بيكاري مجبور به قاچاق شده بود.

در جلسه علني نوبت عصر مخالفان و موافقان وزير پيشنهادي كشور و مخالفان و موافقان وزير پيشنهادي نفت و نيرو سخنراني كردند.

حسين لطفي نماينده رزن كه به نظر مي رسيد پخش زنده بررسي راي اعتماد به وزراي پيشنهادي از صداوسيما به مذاقش خوش آمده است در تذكري گفت: چرا همه جلسات مجلس به صورت زنده پخش نمي شود.

انصاري نماينده  مردم داراب نيز به نحوه اداره مجلس انتقاد كرد و معتقد بود نحوه اداره مجلس به گونه اي است كه افكار عمومي فكر مي كنند قرار است همه وزرا راي اعتماد بگيرند.

انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها