تلکس نفت نيوز: صحنه اي زشت در مجلس و مغلطه بيژن زنگنه!
یکشنبه، 29 مرداد 1396 - 04:54     کد خبر: 18894

بعد از ظهر امروز شنبه 28 مرداد 96 در ادامه بحث و بررسي كابينه ، هدايت الله خادمي در مخالفت با زنگنه از جمله اين انتقاد را مطرح نمود كه چرا زنگنه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس را پس از پايان دوره وكالتشان به وزارت نفت مي برد و بدون صلاحيت هاي لازم به آنها پست و سمت مي دهد و معتقد بود كه اين كار اِشكال دارد .

 زنگنه در پاسخ به اين انتقاد و در دفاع از از اين اقدام خود اين مغلطه را مطرح كرد كه من اين قدر هوش سياسي دارم كه نماينده سابقي كه به نفت مي آيد نماينده فعلي با او مخالف است  و توجيه كرد كه به هرحال نماينده بعد از وكالت بايد معيشتي داشته باشد و در واقع مي خواست بگويد براي رضاي خدا و حق معيشت نمايندگان سابق اين كار را مي كند و نه براي راي جمع كردن در مجلس حاكم يا دائر، اما صحنه زشتي كه در عين حال مغلطه زنگنه را هم افشا مي كرد اين بود كه در حالي كه زنگنه از حقوق اجتماعي و معيشت نمايندگان سابق صحبت مي كرد عده اي از نمايندگان مكررا احسنت مي گفتند!!!
زنگنه به مجلس رفته است تا از نمايندگان براي چهار سال راي اعتماد بگيرد. از نمايندگاني كه كمتر از سه سال از دوره وكالتشان باقي مانده است. بنابراين زنگنه در واقع از فرصت نقد خادمي استفاده كرده و صراحتا به نمايندگان وعده مي دهد كه اگر در نفت بماند تعداد زيادي از ايشان را بعد از وكالت در نفت خواهد پذيرفت و پست و سمت خواهد داد و از ايشان احسنت مي گيرد و اين صحنه و اين رفتار واقعا زشت است.
بگذريم از اين كه نمايندگان سابق معمولا تا يكي دو دوره بعد  به راحتي در مجلس رفت و آمد مي كنند و گرچه ممكن است با نمايندگان جايگزين شهر و حوزه انتخابيه خودشان مشكل داشته باشند ولي با بسياري از نمايندگاني كه هم دوره شان بوده اند و مجددا راي آورده اند رفاقت دارند و تجربه نشان داده است كه نمايندگان جذب شده در وزارتخانه ها اغلب ، فعاليت اصلي شان تردد در راهروهاي مجلس و لابي به نفع وزير مربوطه است.
اما نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد وزشتي احسنت نمايندگان احسنت گو را بيشتر آشكار مي كند، اين است كه چرا اين دسته از نمايندگان بعد از وكالت به كارهاي قبلي شان بر نمي گردند كه مقررات خوبي هم در اين مورد برايشان وضع شده است و چرا بهترين وزارتحانه ها را از نظر حقوق و مزايا و امكانات هدف مي گيرند؟ آيا اين نگراني بوجود نخواهد آمد كه  اين  دسته از وكيلان مردم، با اين روش برخورد و احسنت گويي، حق و حقوق موكلين خود و منافع ملي را به آينده شغلي خود بفروشند!؟؟
انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها