تلکس نفت نيوز: ساختار نيروي انساني سازمان منطقه ويژه پارس اسفند امسال نهايي مي شود
شنبه، 22 مهر 1391 - 07:42     کد خبر: 13956

نفت نيوز: رئيس مهندسي ساختار و بهره وري شركت ملي نفت ايران از بازنگري، اصلاح و نهايي شدن ساختار نيروي انساني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تا پايان اسفند امسال خبر داد و افزود: انجام اين مهم در اولويت برنامه هاست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني منطقه ويژه پارس، خليل قاسم زاده يادآور شد: با توجه به اين كه امسال به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري نام گذاري شده است، ما نيز در حوزه بررسي ساختار، اساس كار خود را در حوزه هاي عملياتي و مرتبط با توليد نفت و گاز قرار داده ايم كه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در اولويت است.

وي ادامه داد: نخستين سفر كاري براي بررسي فعاليت ها در حوزه بازنگري ساختار سازماني منطقه ويژه پارس به عسلويه بود .اهميت نهايي كردن ساختار سازماني منطقه ويژه پارس به دليل نقش مهم و راهبردي اين سازمان در انجام عمليات پشتيباني طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي و برداشت و توليد بيشتر از اين ميدان است.

رئيس مهندسي ساختار و بهره وري شركت ملي نفت ايران با بيان اين كه به دليل اهميت اين موضوع مي بايد ساختار سازماني منطقه ويژه پارس هرچه سريع تر نهايي شود، تصريح كرد: در بازنگري و اصلاح و نهايي كردن ساختار سازماني منطقه ويژه پارس، بر نيازهاي واقعي منطقه پارس جنوبي متمركز شده ايم.

قاسم زاده با توجه به اهميت موضوع، تلاش هاي مثبت و سازنده اي از سوي مديريت منابع انساني سازمان منطقه ويژه پارس و حوزه مهندسي ساختار شركت ملي نفت ايران انجام شده و اين اقدام ها در نتيجه نشست هاي متعدد صورت گرفته است.

وي گفت: به طور قطع برگزاري اين جلسات به طور جدي و مستمر به منظور يكسان سازي ديدگاه ها و كار تخصصي و كارشناسي تا رسيدن به نقطه مطلوب و نهايي كردن ساختار سازماني منطقه ويژه پارس ادامه مي يابد كه اين روند در نهايت تا اسفندماه امسال انجام خواهد شد.

وي تاكيد كرد: ملاك عمل در بررسي بازنگري ساختارهاي سازماني، « نظام نامه سازماندهي و ارزيابي مشاغل صنعت نفت » است كه دراين زمينه هرچند مديريت منابع انساني سازمان منطقه ويژه پارس جهت استقرار بهينه سيستم ها، روشها، رويه ها و خط مشي هاي سازماني در راستاي بازنگري ساختار نيروي انساني اين سازمان اقدامات خوب و سازنده اي انجام  داده است اما تاكيد ما بر ادامه بررسي ها بر اساس مفاد اين نظام نامه است.

رئيس مهندسي ساختار و بهره وري شركت ملي نفت ايران تصريح كرد: كارعملياتي با شاخص مهم «زمان» عجين است و ما نيز در اين كار اعتقاد به موضوع زمان داريم و شاخص زمان، راهبرد ما در طي اين مسير است؛ از اين رو هدف اصلي ما كاهش بوروكراسي اداري به منظور انجام كار با شتاب بيشتر است.

قاسم زاده تصريح كرد: رعايت مفاد نظام نامه سازماندهي و ارزيابي مشاغل صنعت نفت لازم است و چنانچه در مراحل انجام بازنگري و اصلاح ساختار نيروي انساني منطقه ويژه پارس مشكل خاصي ايجاد شد كه نياز به مجوزهاي لازم داشيتم، اين مهم را انجام خواهيم داد.

ضرورت اصلاح ساختار سازماني منطقه ويژه با رويكرد قابليت انجام عمليات پشتيباني

به گزارش پايگاه اطلاع رساني منطقه ويژه پارس، نشست بازنگري و اصلاح ساختار منابع انساني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با حضور رئيس اداره ساختار و بهره وري شركت ملي نفت ايران ،قائم مقام سازمان منطقه ويژه پارس و مدير منابع انساني اين سازمان برگزار شد.

قائم مقام سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نيز كه در اين نشست حضور داشت تصريح كرد :شاخص هاي مهمي وجود دارد كه ضرروت بازنگري، اصلاح و تاييد نهايي ساختار منابع انساني سازمان منطقه ويژه پارس را اثبات مي كند؛ انجام عمليات پشتيباني براي حمايت عمليات توليد از بزرگترين ميدان گازي جهان كه 47 درصد گاز مورد نياز داخلي را تامين كند از جمله اين شاخص هاست.

غلامرضا غريبي افزود: بر اين اساس،  وزارت نفت سرمايه گذاري بسيار هنگفتي براي پشتيباني از طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي انجام داده است؛ بزرگ ترين فرودگاه بين المللي خليج فارس، مجتمع بندري پارس، پايانه هاي بار و مسافر ،تاسيسات برق، مخابرات و آب و بزرگراه و بسياري زيرساخت هاي ديگر، تنها گوشه اي از اين سرمايه گذاري است.

وي ادامه داد: راهبري و مديريت اين مجموعه عظيم، وجود يك ساختار مدون با تاكيد بر بهره وري بيشتر را اجتناب ناپذير كرده كه متاسفانه ساختار كنوني منابع انساني با وجود تلاش هاي انجام شده براي بازنگري اصلاح آن، هنوز شكل نهايي نيافته است.

مدير منابع انساني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نيز در اين نشست با اشاره به ضرورت و اهميت بازنگري ساختار اين سازمان تصريح كرد: موقعيت اين سازمان به لحاظ نوع ماموريت و رسالت محوله با ديگر شركت هاي فعال در حوزه هاي بالادستي و پايين دستي صنعت نفت در سطح اين منطقه متفاوت است.

محمد نوروزي فرد افزود: اگر چه اين سازمان، تابعه شركت ملي نفت ايران است اما به لحاظ كاركردي، سازماني منطقه اي، عملياتي، پشتيباني و اجرايي است و با يك نقش دوگانه، تركيبي از مناطق ويژه و آزاد كشور و شركت هاي نفتي است.

وي تاكيد كرد: به اين دليل و به طور طبيعي، قياس ساختاري اين سازمان با ساير نهادهاي تحت پوشش وزارت نفت بايد با در نظر گرفتن تفاوت هاي ياد شده انجام شود تا علاوه بر توجه به شرايط خاص منطقه، به عنوان قطب انرژي و اقتصادي كشور، از هرگونه شبيه سازي سازماني با ساير شركت هاي نفتي جلوگيري شود.

نوروزي فرد افزود: هر چند از زمان ساختار جديد سازمان منطقه ويژه پارس مدت زيادي نمي گذرد اما اجراي آزمايشي اين ساختار در مدت بيش از 20 ماه نشان داد كه نارسايي هايي در اين ساختار وجود دارد؛ از اين رو لازم است با توجه به حساسيت اين منطقه و توجيه هاي خاص موجود، ساختار اين سازمان با شتاب بيشتري بازنگري، اصلاح و تاييد نهايي شود.

وي حجم بالاي ارتباطات برون سازماني را از تفاوت هاي عمده تشكيلاتي اين سازمان، نسبت به ديگر شركت هاي فعال نفت، گاز و پتروشيمي مستقر در منطقه ويژه پارس خواند و ادامه داد: به دليل اهميت اين مهم، ضرورت مديريت توسعه منطقه ويژه پارس بر سه اصل پايداري، يكپارچگي و دانايي محوري  بازتعريف شده است.

نوروزي فرد تاكيد كرد: سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بايد نقش محوري خود را در فرآيند ماموريت اصلي صنعت نفت مبني بر پشتيباني از توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، از طريق برقراري تعاملات اثربخش و مستمر با كليه ذي نفعان منطقه به خوبي ايفا كند.

وي يادآور شد: روند بازنگري و اصلاح ساختار سازماني منطقه ويژه پارس در نتيجه نشست هاي متعدد با مديريت هاي مختلف اين سازمان در حال انجام است و در اين زمينه نشست ها و گردهمايي هاي تخصصي بسياري با حضور مديران ارشد منابع انساني وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران برگزار شده است.
انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها