نفت نيوز
آخرين سكوي فازهاي ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبي نصب شد
خطر اضمحلال شركت نفت مناطق مركزي و نفت و گاز پارس از بين رفت
انتقاد كارشناس مناطق نفتخيز جنوب از ادامه سياست خام فروشي زنگنه
نام‌آوران؛ دومين مخزن بزرگ نفتي ايران
هدف گذاري شركت هاي هلدينگ خليج فارس براي تنوع توليد
خودكفايي ايران در توليد توربوكمپرسور نفت
اوجي مدير عامل شركت انرژي گستر سينا منصوب شد
حداقل الزامات مميزي فني انرژي و دوره‌هاي آموزشي مرتبط با مديريت انرژي تدوين شد
آغاز طرح افزايش و نگهداشت توان توليد 28 مخزن نفتي از نفت و گاز مسجدسليمان
پيشرفت صنعت نفت در گرو توجه به استانداردها است
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی