نفت نيوز
چرا وزير دولت دوازدهم نتوانست بنزين دريافت كند؟
تكميل پرونده گازرساني به صنايع تا پايان سال ۹۹
بازي با اعصاب كاركنان صنعت نفت در عسلويه
عوامل سقوط زنگنه در دولت روحاني
اظهارات زنگنه و كانال آمد نيوز درباره دزديدن نفت توسط يكي از روساي حراست نفت دروغ محض است
💢 آقاي زنگنه! آيا پرداخت حقوق ٣۵ ميليوني به آيدين ختلان حلال است؟!
مجوزهاي وزارت نفت براي احداث پالايشگاه مبناي كارشناسي ندارد/ابهام درباره شيوه قيمت گذاري خوراك پتروپالايشگاه‌ها
ورود مشترك دو PSP بزرگ به شبكه پرداخت الكترونيكي توزيع سوخت
ايران و روسيه در بخش انرژي تفاهم‌نامه همكاري امضا كردند
كشف دو فساد كلان مالي جديد در شركت ملي نفت ايران / اختصاصي
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی