نفت نيوز
خطاهاي نفتي دولت تدبير بعد از برجام
سرانجام لايه‌هاي نفتي پارس جنوبي
جزييات طرح صندوق پروژه شركت ملي نفت
براي توسعه ميدان‌ها خود را به يك شكل قراردادي محدود نمي‌كنيم
توليد تجمعي ۶۵۵ ميليون بشكه نفت در ميدان كرنج طي ۱۰ سال آينده
موافقتنامه توسعه ميدان نفتي كرنج امضا شد
تغيير روش تامين مالي وزارت نفت با خروج سرمايه گذاران خارجي از ايران
افزايش هزينه‌ تنها عايدي شيوه جديد اجراي پروژه‌هاي نفتي است/ فعاليت‌هاي حياتي صنعت نفت ۵ سال در ركود فرو رفت
صادرات روزانه گاز ايران به بغداد دو برابر مي‌شود
سناريوهاي ايران براي توسعه فاز ۱۱ بدون توتال
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی