نفت نيوز
۴۰ درصد يارانه مردم از طريق فروش گاز تامين مي‌شود
امضاي سردار سليماني پاي تهديد روحاني
كاهش 36 درصدي ميزان واردات بنزين در بهار امسال
مذاكره تل آويو با واشنگتن براي به چنگ آوردن ميدان نفتي لبنان
عربستان ظرفيت افزايش 2 ميليون بشكه نفت را ندارد
كاهش شوري آب آبادان و خرمشهر به كمتر از 4 هزار ميكروموس
بهبود وضعيت آب خرمشهر و آبادان در چند روز آينده
️ زنگنه بجاي فرافكني از ملت ايران عذرخواهي كند
احداث و تزريق گاز خط انتقال گاز ششم سراسري پايان يافت
تحريم نفت ممكن نبود اگر در كار وزارتخانه تاخير نمي انداختند
صفحه بعد - نسخه اصلی