نفت نيوز
صادرات گاز مجاني به تركيه متوقف شد
بزرگترين مركز كاليبراسيون و احيا انواع آناليزها و سنسورهاي رطوبت در ايران راه اندازي شد
ثبت ركورد ماهانه جديد پهلودهي و بارگيري نفتكش ها در عسلويه پس از 15 سال
سيستم‌هاي نظارتي ما دچار اشكال است
سال آينده ۱۴۰ ميليون مترمكعب بيشتر از قطر برداشت مي كنيم
تحويل 15 درصد محصولات فناورانه به شركت هاي وزارت نفت
حجم انتقال گاز با عبور از مرز روزانه ۷۵۵ ميليون مترمكعب ركورد زد
گزينه چيني‌ها؛ بيرون كشيدن نفتكش سانچي از آب
چشم طمع رانتخواران به سرانه 1000 ميليارد توماني بهداشت و درمان صنعت نفت
ميزان اختلاس تاكنون حدود ۱۰۰ ميليارد است / بركناري چند مدير بخش اكتشاف به دليل قصور
صفحه بعد - نسخه اصلی