نفت نيوز
قدرداني مهندس زنگنه از حسن اعتماد نمايندگان ملت
دولت با رأي اعتماد رسميت يافت/حالا نوبت كار براي مردم است
اتفاقات كم سابقه در مجلس!
دلسوزي ژنرال براي نمايندگان ادوار
صحنه اي زشت در مجلس و مغلطه بيژن زنگنه!
دفاع مهندس زنگنه از عملكرد وزارت نفت در دولت يازدهم
گزارش بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي نفت
اختلاف نظر دولت با وزارت نفت بر سر واگذاري بهداشت و درمان صنعت نفت
خبر تاسف بار براي همه نفتي ها/ مكاتبه براي واگذاري بهداشت و درمان صنعت نفت به بخش خصوصي/اختصاصي
نمايندگان مجلس از يك سوراخ 4 بار گزيده نشوند! / 12 سال از وزارت مهندس زنگنه در نفت گذشت اما هنوز....
صفحه بعد - نسخه اصلی