نفت نيوز
دانشگاه صنعت نفت يكي از موفق ترين و ضابطه مندترين دانشگاههاي كشور است
بازخواني رشوه‌هاي توتال درصنعت نفت وگاز/چرادرايران كسي محكوم نشد؟
مزيتهاي اقتصادي و ضرورت هاي احداث خط آهن شيراز عسلويه
مهار موفقيت آميز فوران يك چاه دريايي ايران
پيش‌نويس عرضه اوراق مشاركت طرح‌هاي پتروشيمي تهيه شد
نگاه ساختاري شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي بايد به تجاري‌سازي باشد
امضاي قرارداد تجاري‌سازي سامانه كنترل فرآيندهاي پتروشيمي
برداشت گاز از پارس جنوبي به بيش از ۶۳۰ ميليون مترمكعب مي‌رسد
از وين تا پارس جنوبي در گفت‌وگو با وزير نفت
تبريك و خدا قوت به مهندس زنگنه بخاطر كدام موفقيت در اوپك؟!
صفحه بعد - نسخه اصلی