نفت نيوز: 217 مخزن مناسب براي ذخيره سازي گاز شناسايي شده است
جمعه، 4 اردیبهشت 1388 - 21:28     کد خبر: 5319

نفت نيوز: مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز ايران گفت: 217 مخزن زير زميني جديد براي ذخيره سازي 50 ميليارد متر مكعب گاز در كشور فراهم شده است.

به گزارش  نفت نيوز، "مسعود سامي وند" روز پنجشنبه اظهار داشت: مخازن البرز، آران بيدگل، فخره، قره و كاشان از مهم ترين مخازن هيدروكربوري مناسب ذخيره سازي گاز در منطقه ايران مركزي هستند كه شناسايي شده اند.
وي افزود: شركت ذخيره سازي گاز ايران در يك سال گذشته با شركت هاي متعدد و صاحب تجربه اي در زمينه ذخيره سازي گاز در مخازن زيرزميني مذاكره كرده كه مهم ترين آنها گفت و گو با يك شركت لهستاني بوده است.
سامي وند با بيان اين كه با اين شركت معتبر لهستاني درباره گنبد نمكي تاكنون پنج دور گفت و گو شده است، اظهار داشت: با توجه به اسناد جمع آوري شده در شركت ذخيره سازي گاز ايران، همچنين تاييد اين اسناد به وسيله شركت ياد شده مبني بر مناسب بودن اين مخزن نمكي براي ذخيره سازي گاز، فعاليت و تعيين هزينه ها بنا به تفاهم به صورت مرحله اي و فاز به فاز انجام خواهد شد.
مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز ايران تامين دو ميليون مترمكعب آب براي شستشوي نمك موجود در اين مخزن را از مهم ترين مراحل عملياتي روي اين گنبد نمكي خواند و افزود: با توجه به مهم بودن موضوع محيط زيست منطقه، مذاكراتي با سازمان محيط زيست صورت گرفته كه منتج به دو راهكار اساسي در اين زمينه شده است.
وي حفر چاه آب در نزديكي گنبد نمكي، همچنين هدايت آب مخزن يورتشاي ورامين به اين گنبد و انتقال آن به درياچه نمك قم را از راهكارهاي تامين آب براي شست و شوي نمك اين مخزن عنوان كرد.
مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز ايران با تاكيد بر اين كه ذخيره سازي گاز در گنبد نمكي به لحاظ حجم بالاي آن از اهميت فراواني برخوردار است، گفت: اين مخزن كه در ايران مركزي (حد فاصل استان هاي قم و اصفهان) قرار دارد، با 10 كيلومتر طول، 5 كيلومتر عرض و 5/3 كيلومتر عمق به عنوان بزرگترين مخزن نمكي كشور، قابليت ذخيره سازي 9 ميليارد متر مكعب گازطبيعي را داراست.
سامي وند تصريح كرد: ايران مركزي گستره اي به طول 170 هزار كيلومتر در مركز كشور است كه به منظور شناسايي مخازن مناسب براي ذخيره سازي گاز فعاليت هاي گسترده اي در آن انجام مي شود.
وي با بيان اين كه شركت ذخيره سازي گاز در سال گذشته در شناسايي و آماده سازي مخازن ذخيره سازي در اين منطقه (ايران مركزي) 100 تا 125 درصد پيشرفت داشته است، افزود: در مدت زمان ياد شده 100 مخزن اعم از هيدروكربوري و گنبد نمكي در ايران مركزي شناسايي شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند.
سامي وند افزود: با توجه به وجود نفت در مخازن ياد شده لازم است نفت موجود در آنها توسط شركت ملي نفت ايران تخليه شود و سپس جهت انجام مراحل ذخيره سازي در اختيار شركت ذخيره سازي گاز ايران قرار بگيرد.
وي گفت: مطالعه روي مخازن با هرظرفيت و حجمي در كشور اهميت دارد؛ از اين رو، شركت ذخيره سازي گاز ايران نيز با تكيه به همين سياست تلاش دارد تا با شناسايي بيشتر مخازن زيرزميني، ظرفيت مناسبي براي ذخيره سازي گاز با هدف عرضه مطمئن آن در كشور ايجاد كند.
مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز ايران با تاكيد برگستردگي فعاليت هاي اكتشافي و بررسي 217مخزن درسال گذشته از شناسايي دو مخزن ذخيره سازي گاز به ظرفيت 32 ميليارد مترمكعب در غرب كشور خبر داد.
سامي وند با بيان اين كه در سال گذشته بيش از 217 مخزن ذخيره سازي گازطبيعي از انواع مختلف هيدروكربوري، گنبد نمكي و سفره هاي آب زير زميني در سراسر كشور مورد بررسي قرار گرفته است، افزود: از اين تعداد 92 مخزن در غرب كشور قرار دارد كه نيتجه مطالعات درباره دو مخزن «باباقير و بانكول» در استان ايلام براي ذخيره سازي مثبت بوده است.
وي با بيان اين كه اين دو مخزن در محدوده شركت نفت مناطق مركزي قرار دارند، تصريح كرد: با توجه به نتيجه مطالعات و دستور وزير نفت مبني بر شتاب بخشيدن فعاليت ها در مخازن بايا قير و بانكول گفت: هم اكنون همكاري هاي مشتركي ميان شركت ذخيره سازي گاز ايران با شركت نفت مناطق مركزي درجهت بهره برداري سريع تر از اين مخازن آغاز شده است.
مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز ايران گفت: در كنار ديگر فعاليت هاي شركت ملي گاز ايران، انتظار مي رود با بهره برداري از اين مخازن و ذخيره سازي گاز درآنها، استان هاي غربي كشور (ايلام، همدان، كرمانشاه و كردستان) نيز از نظر تامين گاز در شرايط بهتر و پايدارتري قرار گيرند.
وي همچنين از شناسايي مخزن ذخيره سازي گاز «مختار» در استان كهگيلويه و بويراحمد خبرداد و افزود: مطالعات انجام شده روي اين مخزن در شهرستان ياسوج نشان مي دهد مخزن مختار از ظرفيت شش ميليارد مترمكعب گازطبيعي براي ذخيره سازي برخوردار است و مي توان از آن روزانه 40 تا 50 ميليون مترمكعب گاز برداشت كرد.
مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز ايران افزود: به دليل بالا بودن حجم ذخيره گازطبيعي دراين مخزن مي توان انتظار داشت كه با بهره گيري از آن بتوان در شرايط بحران علاوه بر تامين گاز استان كهگيلويه و بوير احمد، گاز مورد نياز استان هاي فارس و اصفهان را نيز تامين كرد.
سامي وند گفت: هم اكنون سه مخزن بابا قير، بانكول و مختار در مرحله مطالعات پس از شناسايي (لرزه نگاري دو بعدي و سه بعدي، برآورد هزينه نصب تاسيسات و تجهيزات) قرار دارند و تاكنون سرمايه گذاري خاصي روي اين مخازن صورت نگرفته است.
انتهاي پيام
منبع: ايرنا


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها