نفت نيوز: مزيتهاي اقتصادي و ضرورت هاي احداث خط آهن شيراز عسلويه
سه شنبه، 4 دی 1397 - 10:34     کد خبر: 19134

نفت نيوز: با توجه به مطالب مهم ياد شده تاخير در راه اندازي خط آهن شيراز به كنگان و عسلويه به هيچ وجه و با هيچ منطقي قابل توجيه نيست و مي بايست به سرعت اجرايي گردد. حتي اگر وزارت راه بودجه لازم جهت اجراي سريع اين خط آهن استراتژيك را ندارد امكان سرمايه گذاري وزارت راه و شركتهاي پتروشيمي و ساير شركتهاي بزرگ منتفع از اين خط آهن وجود دارد.

به نقل از ترابر نيوز: در منطقه اقتصادي پارس(از عسلويه تا كنگان)  امكانات بندري بي نظيري احداث گرديده كه در هيچ كجاي كشور در اين سطح و گستردگي سرمايه گذاري نشده است از جمله اين امكانات مهم بندري عبارتند از: بندر پتروشيمي پارس، بندر خدماتي پارس، بندر فرا سكو و بندر  تنبك   و بنادر عسلويه ، كنگان و سيراف

در انتهاي اين نوشته آدرس مشخصات اين بنادر درج گرديده است.

اين امكانات مدرن بندري در كنار بنادر عسلويه، سيراف و كنگان جايگاه بي نظيري از جنبه امكانات و زير ساخت هاي بندري جهت واردات و صادرات به اين منطقه بخشيده است.

 در منطقه جغرافيايي ياد شده بيش از 5 ميليون تن محصول گرانول قابل حمل با كانتينر توليد مي شود و اين ميزان پس از راه اندازي پروژه هاي جديد به بيش از 8 ميليون تن خواهد رسيد. مقصد حمل بخش قابل توجهي از اين محصولات داخل ايران و كشورهاي همسايه خصوصا كشور تركيه مي باشد. 

با توجه به حجم عظيم محصولات توليدي جامد و مايع در منطقه عسلويه تا كنگان جابجايي اين ميزان بار به داخل كشور و انتقال به كشورهاي همسايه از جهات مختلف حائض اهميت مي باشد هر گونه تاخير و اختلال در انتقال محصولات توليدي به بازارهاي هدف مي تواند خسارات سنگين و جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد لذا وجود سيستم حمل و نقل مطمئن لازمه سرمايه گذاري هاي انجام شده است. ارزان ترين، مطمئن ترين و كاراترين شيوه حمل محصولات توليدي جامد و مايع به مقاصد اتصال به شبكه ريل سراسري است و منطقي ترين و نزديكترين راه تحقق اين هدف اتصال عسلويه به  خط آهن سراسرس از طريق اتصال به خط آهن شيراز است.  طول اين مسير حدود 300 كيلومتر است و با هزينه اي حدود 2هزار ميليارد تومان مي توان اين خط آهن را احداث نمود. احداث اين خط آهن علاوه بر اشتغال مناسبي كه در حين اجرا و ساخت به دنبال دارد منجر به كاهش مصرف سوخت جهت جابجايي محصولات و ايجاد جاذبه مناسب جهت سرمايه گذاري هاي جديد در اين منطقه خواهد گرديد. همچنين كاركنان و خانواده هاي آنها مي توانند با قطار در زمان مناسب با امنيت و آرامش سفر نمايند و از كشته و زخمي شدن ده ها نفر در اين مسير جلوگيري خواهد شد.

از جمله مزيت ها و ضرورت هاي احداث اين خط آهن عبارتند از:

الف- در حال حاضر حدود 5 ميليون تن محصول پليمري در منطقه عسلويه توليد مي شود كه با بهره برداري از پروژه هاي موجود اين ميزان طي 4 سال آينده به حدود 8 ميليون تن خواهد رسيد كه حدود 4 ميليون تن آن در داخل كشور و كشورهاي همسايه از جمله تركيه داراي مشتري مي باشند. همچنين سالانه بيش از 10 ميليون تن LPG و ساير محصولات شيميايي در منطقه توليد مي شود در كنار اين توليدات توليد متانول منطقه طي 4 سال آينده به حدود 10 ميليون تن خواهد رسيد . بخشي از محصولات شيميايي مايع و گاز در داخل كشور مصرف و بخشي نيز از طريق شبكه ريلي قابليت صادرات به كشورهاي همسايه را خواهند داشت. 

از طرف ديگر اقتصادي ترين راه انتقال محموله هاي صادراتي شركتهاي پتروشيمي شيراز و واحدهاي توليد محصولات فولادي و ساير شركتهاي بزرگ توليدي نزديك به مسير خط آهن اصفهان به بنادر كنگان تا عسلويه استفاده از همين خط ريلي مي باشد كه طبق برآورد انجام شده حدود 3 ميليون تن بار از طريق اين خط آهن جهت صادرات به بنادر ياد شده منتقل خود شد . به اين ترتيب خط آهن شيراز به كنگان  عسلويه اقتصادي ترين خط آهن در كشور خواهد شد. سود سرمايه گذاري در شبكه ريلي بستگي به ميزان باري دارد كه از طريق اين خط آهن منتقل خواهد شد و اين مسير 300 كيلومتري منجر به انتقال بيش از 5 ميليون تن بار به شبكه ريلي كشور مي شود.

ب- چنانچه خط آهن شيراز به عسلويه راه اندازي شود ظرفيت حمل سالانه 4 ميليون تن بار كانتينري محصولات پليمري  وجود خواهد داشت و بخش قابل توجهي از اين كانتينرها جهت بارگيري مجدد با قطار به منطقه بازگشت مي شوند همچنين قابليت جابجايي چند ميليون تن محصولات مايع و گاز براي داخل كشور و كشورهاي همسايه وجود دارد لذا خط آهن شيراز به عسلويه از نظر نسبت حجم جابجايي بار به طول مسير يكي از اقتصادي ترين خطوط ريلي كشور خواهد شد. با توجه به اينكه حدود 75 درصد مبلغ هر بارنامه بابت استفاده از خط آهن و لكوموتيو به شركت راه آهن تعلق مي گيرد لذا پيش بيني مي شود كل سرمايه گذاري در اين مسير نسبتا كوتاه و كم فراز و نشيب در مدت حدود 5 سال بازگشت خواهد گرديد.

 ج- بيش از 50 هزار نفر از نقاط مختلف كشور در مناطق پيرامون عسلويه و كنگان مشغول بكار هستند كه هر ماه حداقل 4 سفر رفت و برگشت به نفاط مختلف كشور انجام مي دهند همچنين مردم شهرهاي اطراف در مسير شيراز تا اصفهان تردد قابل توجهي دارند لذا راه اندازي خط آهن ياد شده ضمن كاهش مصرف سوخت منجر به كاهش تصادفات جاده اي و كشته و زخمي شدن ده ها نفر در سفرهاي جاده اي مي شود و درآمد مناسبي نيز براي شركتهاي حمل و نقل ريلي به دنبال دارد.

د- با فرض جابجايي 5 ميليون تن بار توسط شبكه ريلي و با لحاظ اينكه مصرف سوخت در شبكه ريلي حدود يك ششم حمل و نقل جاده اي مي باشد و با محاسبه متوسط مصرف تن كيلومتر سوخت كاميون ها مشخص مي گردد كه انتقال اين حجم بار از جاده به شبكه ريلي منجر به صرفه جويي سالانه حداقل 20 ميليون دلار  در مصرف سوخت خواهد شد. اين صرفه جويي در كنار اشتغال مستقيم و غير مستقيم اجراي اين خط آهن در كنار زير ساخت هاي بسيار مناسب بنادر و اسكله هاي بزرگ و مجهز،  اجراي اين خط آهن را كاملا جذاب و منطقي جلوه گر خواهد نمود.

با توجه به مطالب مهم ياد شده تاخير در راه اندازي خط آهن شيراز به كنگان و عسلويه به هيچ وجه و با هيچ منطقي قابل توجيه نيست و مي بايست به سرعت اجرايي گردد. حتي اگر وزارت راه بودجه لازم جهت اجراي سريع اين خط آهن استراتژيك را ندارد  امكان سرمايه گذاري  وزارت راه و شركتهاي پتروشيمي و ساير شركتهاي بزرگ منتفع از اين خط آهن وجود دارد. مي توان شركتي با تركيبي از سهامداران پتروشيمي و فولادي و شركت توسعه زيرساخت هاي وزارت راه و شركت ملي نفت تاسيس نمود و اجراي اين پروژه ملي به اين شركت محول گردد. شركت ملي نفت به اين سبب سهامدار شود كه اجراي اين خط آهن منجر به كاهش مصرف بنزين و گازوئيل مي شود كه از اين محل آن شركت سالانه ده ها ميليون دلار منتفع خواهد گرديد.

* جهت مشاهده مشخصات بندر پتروشيمي پارس اينجا مراجعه فرمائيد

* جهت مشاهده مشخصات بندر خدماتي پارس (مجتمع بندري پارس) اينجا مراجعه فرمائيد

* جهت مشاهده مشخصات ترمينال و بندر فراسكو در عسلويه اينجا مراجعه فرمائيد

*  بندر پتروشيمي پارس؛ بزرگترين بندر صادراتي ايران اينجا 

* عمليات تكميلي بندر خدماتي صادراتي تمبك در پارس جنوبي پايان يافت اينجا

* راه‌اندازي بندر خدماتي و صادراتي سايت ۲ پارس‎جنوبي اينجا


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها