نفت نيوز: دستور زنگنه براي براي نوسازي و بازسازي تاسيسات سطح الارضي مناطق نفتخيز
جمعه، 17 شهریور 1396 - 16:19     کد خبر: 18908

نفت نيوز: وزير نفت با صدور ابلاغيه‎اي به شركت ملي نفت ايران، اقدام‎هاي لازم را به منظور نوسازي و بازسازي تاسيسات روسطحي بخش توليد نفت و گاز مشخص كرد.

به گزارش نفت نيوز، متن ابلاغيه بيژن زنگنه به شرح ذيل است:

«به استناد اختيارات و وظايف وزارت نفت ناشي از جزءهاي ۱، ۲ و ۴ بند (الف) و جزء ۵ بند (ب) ماده ۳ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس محترم شوراي اسلامي، موارد زير در خصوص نوسازي/بازسازي تاسيسات روسطحي بخش توليد نفت و گاز ابلاغ مي‎گردد.

موضوع: نوسازي/بازسازي تاسيسات روسطحي بخش توليد نفت و گاز

با توجه به قدمت بخش عمده‎اي از تاسيسات صنعتي موجود در آن شركت، به منظور تهيه طرح جامع براي نوسازي/بازسازي تاسيسات روسطحي با اولويت مناطق نفتخيز جنوب، با هدف ارتقاي كارايي، بهبود شرايط و ميزان توليد و ارتقاي سطح سلامت، بهداشت، ايمني و محيط زيست، لازم است اقدامات زير به انجام برسد:  

۱)انتخاب مشاور/مشاوران ذيصلاح ايراني و عقد قرارداد با آن/آن‎ها حداكثر تا تاريخ ۱۳۹۶,۰۹.۳۰ براي تهيه گزارش كامل از وضعيت موجود همه تاسيسات روسطحي مناطق نفتخيز جنوب از جمله تاسيسات سرچاهي، چندراهه‎ها، خطوط لوله جرياني، واحدهاي بهره‎برداري، واحدهاي نمكزدايي و تاسيسات مرتبط، واحدهاي NGL، واحدهاي تقويت فشار، واحدهاي تزريق گاز و تاسيسات فرازآوري با گاز و خطوط لوله انتقال نفت و گاز در محدوده مناطق، طبق فرمت و نيز شرح خدماتي كه بايد تا تاريخ ۱۵/۷/۱۳۹۶ توسط آن شركت تهيه و ابلاغ شود.

تبصره ۱: گزارش‎هاي مشاوران صرفا بايد بر پايه آخرين مستندات و مدارك موجود و بازديد ميداني از تاسيسات تهيه شود.

تبصره ۲: اطلاعات GIS تهيه شده توسط مديريت اكتشاف و ديگر واحدها نيز بايد در اختيار مشاوران قرار گيرد.

۲)اجراي اين مرحله از كار بايد به نحوي برنامه‎ريزي شود كه نتايج كار حداكثر تا تاريخ ۱۳۹۷,۰۲.۳۰ آماده و قابل بهره‎برداري توسط مشاور مادر موضوع بند ۳ باشد.

۳) هم‎زمان با شروع اقدامات براي اجراي بند۱، بايد براي انتخاب مشاور ذي‎صلاح بين‎المللي به عنوان مشاور مادر (با مشاركت بالاي مشاور ايراني به عنوان شريك)، براي انجام مطالعات مربوط به نوسازي و در مواردي بازسازي، اصلاح و تكميل تأسيسات موجود نفت در مناطق نفتخيز جنوبي، اقدام شود. (تا تاريخ ۱۳۹۶,۱۱.۳۰)
تبصره: شرح خدمات اين مشاور بايد تا تاريخ ۱۳۹۶,۰۷.۳۰ توسط شركت ملي نفت ايران تهيه شود.

۴)فهرست بلند مشاوران ايراني و خارجي صاحب صلاحيت بايد با همكاري معاونت مهندسي وزارتخانه تهيه شود.

۵)خدمات مشاور مادر براي ارائه پيشنهاد نوسازي/بازسازي تأسيسات روسطحي نفت در مناطق مختلف عملياتي شامل دو بخش اصلي خواهد بود. در بخش اول برپايه دريافت گزارش وضع موجود (موضوع يافته‎هاي بند ۱)، سناريوهاي مفهومي (Conceptual Design) براي نوسازي/بازسازي تأسيسات طراحي و ارائه خواهد شد و در بخش دوم كار بر پايه گزينه/گزينه‎هاي انتخاب شده، طراحي پايه (Basic Design) تأسيسات انجام خواهد شد. فاز بعدي (فاز سوم) كه مهندسي (Engineering) و تهيه اسناد مناقصه است، توسط مشاوران ايراني به انجام خواهد رسيد. (ترجيحا با اخذ تأييد كلي مشاور خارجي مادر)
تبصره: ترجيحا بايد به نحوي عمل شود كه مشاور مادر خارجي از زمان عقد قرارداد با وي، از طرف شركت ملي نفت ايران، نقش MC را نيز در اجراي بند ۱ برعهده بگيرد.

۶) براي سهولت در كار در اين مرحله، آگاهانه فرض مي‎شود كه ارقام توليد آينده در مورد واحدهاي بهره‎برداري، خطوط جرياني و ديگر تأسيسات، همان مقادير توليد در ابتداي سال ۱۳۹۶ باشد. همچنين بايد از مشاور خواسته شود كه در هر مورد، چند گزينه بر پايه مقادير توليد مورد انتظار شركت ملي نفت ايران ارائه نمايد.

۷) واضح است كه در اين مسير متناسب با يافته‎هاي حاصل از مذاكرات قراردادهاي IPC، واقعيات ميداني، نتايج حاصل از مطالعات مشاوران/مراكز پژوهشي بالادستي طرف قرارداد و در مجموع سيماي آينده ميدان‎ها بر پايه مطالعات و يافته‎هاي تا آن زمان، امكان اعمال اصلاحات در گزينه منتخب طراحي مفهومي در پاره‎اي از ميدان‎ها وجود دارد.

۸)سازماندهي مديريت انجام مطالعات در ستاد شركت ملي نفت ايران و نيز در مناطق عملياتي، فرآيند انتخاب مشاور، نظارت بر عملكرد وي، تصميم‎گيري در خصوص فرآيند انجام و نحوه مديريت كارفرمايي بر مطالعات (دريافت گزارش‎هاي ميان كار، نتايج مرحله به مرحله كار مشاوران، نحوه اظهار نظر در مورد آن‌ها و تاييد گزارش‎هاي دريافتي براي فازهاي اول، دوم، سوم و فرآيند تصميم‎گيري در خصوص طرح نهايي بايد تا تاريخ ۱۳۹۶,۰۶.۳۱ توسط شركت ملي نفت ايران پيشنهاد شود.

تبصره: برآورد اجمالي اعتبار مورد نياز اين مطالعات بايد تا تاريخ ۳۰ توسط مديريت برنامه‎ريزي تلفيقي شركت به انجام برسد.

۹) نحوه اجراي طرح‌ها در چارچوب اصول و رعايت مفاد اين ابلاغيه، متعاقبا توسط شركت ملي نفت ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.

۱۰) شركت نفت فلات قاره موظف است مطالعات انجام شده براي نوسازي/بازسازي تاسيسات تحت مديرت اين شركت را به همراه پيشنهاد خود براي نحوه اجراي طرح‌ها، براي تصميم‎گيري به شركت ملي نفت ايران ارائه نمايد.»

انتها پيام

منبع: شانا


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها