نفت نيوز: زنگنه پس از وزارت كجا مي رود؟
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 18:27     کد خبر: 18638

نفت نيوز: رئيس دانشگاه تهران گفت: موضوع انتقال وزير نفت به دانشگاه تهران در هيات امنا اين دانشگاه به تصويب رسيد و زنگنه به عنوان عضو هيات علمي وابسته انستيتو نفت دانشگاه تهران فعاليت مي كند.

به گزارش نفت نيوز؛ محمود نيلي احمدآبادي مهر  گفت: مصوبه هيات امنا دانشگاه تهران درخصوص انتقال بيژن نامدار زنگنه وزير نفت به اين دانشگاه، در قالب نامه اي به دانشگاه صنعتي خواجه نصير نيز ارسال شد.

وي افزود: زنگنه عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصير است كه به عنوان عضو هيات علمي وابسته انستيتو نفت دانشگاه تهران نيز فعاليت مي كند و باتوجه به اينكه انستيتو نفت دانشگاه تهران درخواست استفاده از توانايي وي را داشته است موضوع انتقال وي به عنوان عضو هيات علمي اين دانشگاه مطرح و بررسي شد.

رئيس دانشگاه تهران يادآور شد: موضوع انتقال وزير نفت به دانشگاه تهران در هيات امناي دانشگاه تهران تصويب شد.

به گزارش مهر، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت كه با مرتبه مربي در گذشته به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصير مشغول به فعاليت بوده است درخواست انتقال به دانشگاه تهران و فعاليت به عنوان عضو هيات علمي اين دانشگاه را داشته است.

انتهاي پيام


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها